jeudi 12 décembre 2013

Sổ phong thần tiếp theo : Đây là hình ảnh Côn-an mật vụ VC canh gác dòng Chúa Cứu Thế SG

VRNs (10.12.2013) – Hơn một giờ nữa (19 giờ 30), tại DCCT diễn ra buổi cầu nguyện liên tôn và học hỏi nhân quyền. Vậy mà từ sáng đến giờ, công an, an ninh mật vụ đã thay phiên nhau “canh me” DCCT Sài Gòn. Bất chấp sự ngăn cản, các Chức sắc tôn giáo của Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Cao Đài giáo, Tin lành đã có mặt.

Sau đây là một vài gương mặt an ninh mật vụ.
1312106
1312108
1312107
1312109
1312110


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi