mercredi 18 décembre 2013

Kết luận điều tra vụ án về Nhà báo-Blogger Trương Duy Nhất

Ghi chú: Tài liệu được gia đình Trương Duy Nhất gửi tới, và để nghị công bố theo yêu cầu của ông. Được biết, dựa trên kết luận điều tra này, ngày 17/12/2013 Viện kiểm sát đã có cáo trạng, tòa sẽ xét xử trong thời gian tới, tại Đà Nẵng.
KLDT-trang1KLDT-trang2KLDT-trang3KLDT-trang4KLDT-trang5KLDT-trang6KLDT-trang7KLDT-trang8KLDT-trang9
.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi