lundi 16 décembre 2013

Tuyên bố của ban vận động Hội Dân Oan Hà Nam


  Chúng tôi những người trong ban vận động thành lập Hội Dân Oan Hà Nam tự tin về việc làm của mình tuyên bố.
 - Căn cứ điều 69 của Hiến Pháp  về tự do lập hội.
- Căn cứ Công Ước Quyền Con Người mà Việt Nam đã ký và cam kết với Quốc Tế.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của công việc chống tham nhũng trong địa bàn tỉnh Hà Nam 10 năm trở lại đây mà chúng tôi đã rút ra được bài học thiết thực.
   Những người dân oan đang tham gia khiếu nại, tố cáo vào những ngày tiếp dân của các cấp chính quyền cần thiết có một chỗ dựa về tinh thần, cần sự giúp đỡ về kiến thức pháp luật, cần biết những thông tin về công tác chống tham nhũng trên toàn Quốc, do đó chúng tôi xét thấy cần thành lập Hội Dân Oan Hà Nam để đáp ứng các nhu cầu nêu trên.
    Thực tế những năm qua nhận thấy những vụ việc có sự chia sẻ giúp đỡ có kết quả hơn các vụ bị cô lập. Khi có sự gắn kết các đương sự tự tin hơn. Đặc biệt khi Dân Oan gắn kết với nhau sx đẩy lùi các tệ nạn cửa quyền như: Cấm đoán ghi hình, ghi tiếng hoặc chây ỳ, kéo dài thời gian giải quyết và cuối cùng  là sự tự tin việc làm tố cáo, khiếu nại của đúng luật của mình.
   Vậy chúng tôi tuyên bố công khai việc làm đúng luật, hợp với nguyện vọng những người dân oan. Nay chúng tôi in lời mời để kêu gọi mọi người tham gia.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi