mercredi 25 décembre 2013

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM Thông cáo báo chí


PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM Thông cáo báo chí về việc ông Lê Thăng Long tuyên bố xin ra khỏi phong trào Con Đường Việt Nam Sau khi thông báo tạm nghỉ vào thượng tuần tháng 11/2013, ngày 22/12/2013, ông Lê Thăng Long - thành viên tham gia khởi xướng và điều hành phong trào Con đường Việt Nam từ tháng 6/2012 tới nay - đã có lời tuyên bố xin ra khỏi phong trào Con Đường Việt Nam để theo đuổi lựa chọn riêng của mình cho một sứ mạng chính trị khác. Nhóm khởi xướng phong trào rất lấy làm tiếc trước quyết định đột ngột này của ông Lê Thăng Long, nhưng chúng tôi tôn trọng và chấp nhận quyết định của ông. Chúng tôi mong rằng ông Lê Thăng Long sẽ thành công với những hoài bão của mình, như đã thành công với phong trào Con Đường Việt Nam. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của ông Lê Thăng Long dành cho phong trào trong thời gian vừa qua. Việc ông Lê Thăng Long vừa được trả tự do đã kêu gọi thành lập phong trào Con Đường Việt Nam để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam đã giúp cho nhiều người cùng chí hướng tụ hợp được với nhau để tạo ra được những hoạt động có ý nghĩa. Kể từ đó tới nay, vấn đề quyền con người đã trở thành một xu hướng đấu tranh mạnh mẽ và tập hợp được nhiều tầng lớp tham gia tại Việt Nam. Phong trào Con Đường Việt Nam từ chỗ bị nghi ngờ và châm biếm đã dần dần lấy được niềm tin của quần chúng, tạo được những mối liên kết giữa các nhóm hoạt động xã hội trong và ngoài nước. Phong trào Con Đường Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động theo tôn chỉ ban đầu của mình, đó là "làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân để làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình". Phong trào Con Đường Việt Nam cũng trân trọng thông báo ông Nguyễn Xuân Ngãi sẽ đảm nhiệm vị trí quyền trưởng Ban Quản Trị, thay thế vị trí của ông Lê Thăng Long, các vị trí khác của phong trào không có sự thay đổi nào. Các dự án của phong trào vẫn sẽ được tiến hành như đã định, bao gồm cuộc thi sáng tác video clip “Quyền Con Người và Tôi 2013” (http://conduongvietnam.org/noi-dung/the-le-cuoc-thi-sang-tac-video-quyen-con-nguoi-va-toi-2013.) Ngày 24 tháng 12 năm 2013 Quyền Trưởng Ban Quản Trị Phong Trào Con Đường Việt Nam BS. Nguyển Xuân Ngãi -------------------- oOo -------------------- VIETNAM PATH MOVEMENT Press Release in regards to Mr. Le Thang Long’s Announcement to Leave the Vietnam Path Movement. After his request for a temporary break from his position as Board Director in late November, Mr. Le Thang Long on 12/22/13 released a statement to announce this resignation from the Vietnam Path Movement in order to pursue a different political goal. Mr. Long was one of the members who initiated the movement and had been in the leading position of the movement from June 2012 until now. The initiator group of the Vietnam Path Movement is saddened by Mr. Long’s sudden decision, but we respect and accept his decision. We hope that Mr. Long will succeed with this new goal, just as he did with with the Vietnam Path Movement. We would also like to thank Mr. Le Thang Long for the the contribution he has made to the movement in recent times. The initiative he took to kick start the movement right after he was released from prison helped many people who shared the same goal to come together and organize meaningful activities to promote and protect human rights in Vietnam. Since then, the issue of human rights has become a growing trend in the struggle for equality, a trend that attracted many people from different backgrounds in Vietnam to join the effort. The Vietnam Path Movement has gone being a suspicious trap and a laughable topic to being a trusted linkage between social groups in and outside of the country. The Vietnam Path Movement is also pleased to announce that Mr. Nguyen Xuan Ngai will replace Mr. Long as Board Director. Other positions will remain unchanged. All projects will be conducted as planned, including the video-clip-making contest “Human Rights & I 2013” (http://conduongvietnam.org/noi-dung/the-le-cuoc-thi-sang-tac-video-quyen-con-nguoi-va-toi-2013.) December 24, 2013 Board of Directors, acting Chairman Vietnam Path Movement Dr. Nguyen Xuan Ngai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi