vendredi 24 août 2012

BLOG CẦU NHẬT TÂN - THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẢNG CSVN: ĐÁNH ÁN KIÊN “BẠC” CHỈ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHUYÊN ÁN CHÍNH TRỊ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

BLOG CẦU NHẬT TÂN - THÂM CUNG BÍ SỬ ĐẢNG CSVN: ĐÁNH ÁN KIÊN “BẠC” CHỈ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHUYÊN ÁN CHÍNH TRỊ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

- Có nhiều tin kỹ thuật từ mạng lưới Tổng cục 2 quân đội cho thấy âm mưu soán Đảng, lật đổ chế độ chưa bao giờ rõ như lúc này.


– Chuyên án bảo vệ chế độ (thực chất là một kế hoạch) mang bí số riêng, được một Tổ Công tác âm thầm thực hiện việc chuẩn bị, trinh sát, củng cố chứng cứ. Tổ Công tác, gồm những cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú nhất, trung kiên nhất, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cao nhất trong Quân ủy.


– Yêu cầu cao nhất là phải bí mật vì sẽ đụng chạm đến nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính phủ, cùng mạng lưới của họ.“Nhóm lợi ích” đã thế chỗ của “Thế lực thù địch” trong báo cáo

Lợi dụng sự yếu kém về tổ chức nhà nước, sự chậm chễ có nguyên nhân khách quan, chủ quan trong xây dựng nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh dân chủ hóa, “Nhóm lợi ích” trong đó có một số cán bộ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Chính phủ, đã vơ vét tài nguyên, của cải của nhà nước và nhân dân, trở thành thế lực nguy hiểm nhất đe dọa sự sống còn của Đảng từ bên trong.


Được cảnh báo về mối hiểm họa từ bên trong đe dọa trực tiếp sự sống còn của Đảng, đẩy đất nước đến khủng hoảng toàn diện và sâu sắc nhất kể từ 1985, trước Hội nghị Trung ương, Tổng bí thư đã làm việc nhiều lần với:


- Tổng cục 2, khẳng định lại cơ quan tình báo quân đội là chỗ dựa của chế độ.

- Bộ Công an, Tổng bí thư nhấn mạnh Công an là thanh kiếm bảo vệ chế độ.


Sau Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Trọng làm việc hẳn bên VP của Quân ủy Trung ương trong Bộ QP mà ít khi về ngồi bên Trụ sở Trung ương Đảng, trừ lúc cần.


“Nhóm lợi ích” lũng đoạn và đã chiếm đoạt trên 50% tài sản quốc gia:

- Lũng đoạn toàn bộ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, xương sống của kinh tế quốc gia

- Thao túng hệ thống tài chính, ngân hàng

- Làm rối loạn chính sách tiền tệ.

- Chiếm đoạt và bán rẻ tài nguyên thiên nhiên.

- Làm tê liệt nền sản xuất

- Huy động lực lượng vũ trang “thu hồi” đất bừa bãi phục vụ lợi ích cá nhân.

- Làm rối loạn nhiều chính sách khác về giáo dục, y tế, văn hóa.

- Quan hệ trái phép với nhiều nhóm lợi ích nước ngoài.


Âm mưu lớn

“Nhóm lợi ích” đã cùng nhau mưu toan lớn nhằm phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Tiếp tục lũng đoạn các cơ quan Đảng, chính quyền.

- Mua chuộc cán bộ chủ chốt, làm tha hóa bộ máy cảnh sát, an ninh, quân đội tại nhiều cấp.

- Làm tê liệt các nguyên tắc tổ chức từ bên trong.

- Làm vô hiệu hóa các cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản.

- Biến công cụ chuyên chính thành những cỗ máy phục vụ lợi ích của các bố già.

- Biến nền báo chí cách mạng, các cơ quan quản lý báo chí thành những người đưa tin, tuyên truyền cho “Nhóm lợi ích”.

- Những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, dân chủ hóa chỉ được triển khai qua loa, đại khái.

- Tiến hành các hoạt động tinh vi đặt Đảng vào thế đối đầu với nhân dân, hướng sự bất bình của nhân dân vào Đảng.

- Mưu toan ám sát một số cán bộ cao cấp (nếu cần).


Xây dựng cương lĩnh chính trị lật đổ

Cùng với việc vơ vét, lũng đoạn, phá hoại tổ chức Đảng, “Nhóm lợi ích” ráo riết tiến hành xây dựng cương lĩnh chính trị phục vụ “giai đoạn mới”.


Mục tiêu cương lĩnh không phải là xây dựng một chế độ dân chủ thực sự mà “Nhóm lợi ích” toan tính dựng lên một nhà nước với chế độ tổng thống độc tài lãnh đạo do ”Nhóm” kiểm soát. “Nhóm lợi ích” công khai cổ vũ mô hình của Nga thời hậu Cộng sản, đồng thời không giấu diếm bàn bạc về “sự chuyển tiếp” trong hòa bình. Một số bố già được “Nhóm” cử đi tham quan, nghiên cứu nhằm hoàn thiện cương lĩnh chính trị.


Theo cương lĩnh chính trị, một nhà nước tư bản độc tài sẽ được dựng lên với tổng thống do các bố già thao túng. Bộ máy an ninh quân đội, truyền thông sẽ phục vụ lợi ích của các bố già này, toàn bộ tài sản quốc gia sẽ tập trung vào tay các Soái, các Bố.


Những ai đứng sau cương lĩnh này là câu hỏi lớn nhất mà những người thực hiện Kế hoạch tạm gọi là “Bảo vệ chế độ” đang ráo riết tìm câu trả lời và câu trả lời chắc chắn sẽ được sử dụng để Đảng thực hiện thanh trừng nội bộ. Quy mô và phạm vi thanh trừng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có tin là không loại trừ cả Thủ tướng. Trong những ngày tới cuộc đấu tranh nội bộ này của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra rất gay gắt nhưng thầm lặng.


Có tin là đoàn Chính phủ đã xin vào chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng vẫn chưa được “sắp xếp”.


Blog
Cầu Nhật Tân
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi