mardi 21 août 2012

Nóng ! hơn 2 ngàn nông dân Văn Giang bao quanh bộ TNMT !

 Sáng nay, hơn 2 ngàn bà con Văn Giang đến bộ TNMT tại Nguyễn Chí Thanh để đối thoại với Bộ trưởng.

https://www.youtube.com/watch?v=w66nlFh3ibE&feature=player_embedded

Nhiều tháng nay, đã nhiều lần bà con tới bộ để yêu cầu được đối thoại với Bộ trưởng nhưng chỉ được các nhân viên nhận đơn từ và hứa chuyển, lịch tiếp bà con theo như cam kết của ông bộ trưởng trước Quốc hội                                                                      mới hôm rồi mới được thông báo.
 Trong hội trường làm việc của bộ hôm nay, các phóng viên của báo mạng chúng tôi cũng đang cập nhật tin tức để đăng tải.                

 Chúng tôi đang tác nghiệp tại hiện trường, sẽ cập nhật tin tức để phục vụ bạn đọc. 
 
 http://danoan2012.blogspot.be/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi