mardi 28 août 2012

Đơn thư của gia đình Ts Cù Huy Hà Vũ gửi Giám thị trại giam

Vào ngày 27 tháng 8, 2012 gia đình của Ts Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn thư đề nghị và yêu cầu giải thích đến Giám thị trại giam số 5 thuộc Bộ Công an về vấn đề trại giam đánh giá, xếp loại Ts Cù Huy Hà Vũ trong việc "thi đua chấp hành án phạt tù", quy định thăm nuôi, nhận quà từ người thân... Dân Làm Báo gửi đến các bạn đọc để qua đó biết rõ hơn về tình trạng hiện nay của Ts. Cù Huy Hà Vũ.danlambaovn.blogspot.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi