jeudi 16 mai 2013

Bản Nhận Định Về Chuyến Đi Việt Nam Của Nghị Viên Hoàng Duy Hùng Của Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia Tại Houston                
Kính thưa qúi vị lãnh đạo các tôn giáo, qúi hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, qúi cơ quan truyền thông
và toàn thể đồngt hương.

Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia tại Houston đưa ra một số nhận định về chuyến đi về Việt Nam từ ngày 20 tháng 03 tới ngày 08 tháng 04 năm 2013 của Nghị Viên Hoàng Duy Hùng khu vực F Houston.

1.- Ông Hoàng Duy Hùng phát biểu trong các buổi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên và ngay
tại phi trường Nội Bài như sau: Ông về Việt Nam lần này với tư cách là một người dân cử Mỹ và tiếp tục thảo luận với thành phố Đà Nẵng về Ý Định Thư được ký kết giữa bà Thị Trưởng Houston, bà Annise Parker và ông Văn Hữu Chiến, Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đà Nẵng do lời mời của ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn.

Trong một bài viết tường trình chuyến đi này, ông Hùng cho biết đã bị công an phi trường giữ lại và làm việc. Nhận định của Ủy Ban là, nếu ông đi Việt Nam lo về vấn đề thảo luận Ý Định Thư do ông thứ trưởng ngoại giao Việt Nam mời thì tại sao không có phái đoàn nào phía Việt Nam đón? mà ngược lai bị công an Việt Nam làm việc thẩm vấn nhiều giờ. Nếu đúng như lời ông nói thì đây là điều hoàn toàn trái ngược với qui tắc ngoại giao.

2.- Trong một phần phát biểu khác, ông lên tiếng kêu gọi các người chống đối đảng cầm quyền hiện tại, đảng cộng sản Việt Nam, là phải ngồi lại đối thoại với nhau để tìm một giải pháp dung hòa (trích TN Online).

Ủy Ban có nhận định như sau:
Tại Việt Nam, những nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền, họ đã lên tiếng rất ôn hòa bằng những bài viết trên các “blogs” hoặc những buổi tập họp “ Picnics” dã ngoại như trong ngày 05 tháng 05 vừa qua. Đảng cầm quyền tại Việt Nam không bao giờ cứu xét, ngược lại, họ dùng bộ máy công an  để bắt bớ, giam cầm, trấn áp, đánh đập thô bạo. Đảng cầm quyền chỉ muốn gọi là đối thoại với những người tại hải ngoại  qua ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao, đặc trách kiều bào tại hải ngoại, người trực tiếp thực thi Nghị Quyết 36. Qua đối thoại mà ông Sơn kêu gọi với mục đích tạo phân hóa, xâm nhập vào cộng đồng và vô hiệu hóa công cuốc đấu tranh của người Việt tại hải ngoại, giải tỏa sự cô lập các phái đoàn cộng sản Việt Nam khi ra hải ngoại.
Lời kêu gọi của ông Hoàng Duy Hùng thực chất củng chỉ đáp ứng cho mục đích của đảng cộng sản và nhà nước cộng sản Việt Nam thực thi Nghị Quyết 36 của Việt Cộng.

3.- Ông Hùng phát biểu với báo trong nước: Đa đảng không hẳn có tự do dân chủ, độc đảng không hẳn không có tự do dân chủ (trích TN Online).

Ủy Ban có nhận định như sau :
Độc đảng thì chỉ có độc tải, độc tài và dân chủ tự do không bao giờ kết hợp, không thể độc tài đảng trị mà có dân chủ tự do. Đa đảng là điều cần chứ chưa đủ để có tự do dân chủ. Không có sinh hoạt đa đảng thì không có điều kiện để tiến tới tự do dân chủ.
Điều phát biểu của ông Hùng là một thừa nhận chế độc độc tài đảng trị của Việt cộng đang cai trị tại Việt Nam. Phát biểu này đi ngược lại với ý nguyện của toàn dân trong và ngoài nước, là ngược lại với các cuộc vận động, tranh đấu đòi sinh hoạt đa nguyên đa đảng, ngược lại với ý muốn của các Tôn Giáo, các nhà trí thức đang góp ý và vận động bỏ điều 4 trong hiến pháp để loại trử độc quyền cai trị của đảng cộng sản Việt Nam.

4.- Tại Đà Nẳng, ông Hùng tới gặp giám mục Châu Ngọc Trì và linh mục Vũ Dần người được giám mục Trì với sự đồng ý của nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ định thay thế linh mục quản trị giáo xứ Cồn Dầu là linh mục Nguyễn Tấn Lực, người luôn sát cánh cùng giáo dân Cồn Dầu đấu tranh chống lại việc của thành phố Đà Nẵng muốn xóa đi giáo xứ Cồn Dầu. Linh mục Vũ Dần là người trực tiếp cho phá vỡ bức tường và cây Thánh Gía của nghĩa trang Cồn Dầu mới đây. Ông Hùng rất tin tưởng vào thông tin mà ông cho là vô cùng quan trọng từ giám mục Trì và linh mục Vũ Dần là hoàn toàn không có đàn áp tôn giáo tại giáo xứ Cồn Dầu (Video thăm giám mục Đà  Nẵng).

Ủy Ban có nhận định như sau:
Ủy Ban Tôn Giáo Hoa Kỳ, các cơ quan nhân quyền và những hình ảnh và nhân chứng sống về đàn áp tôn giáo tại Cồn Dầu đã chứng minh rõ là tại Cồn Dầu nói riêng và tại Việt Nam nói chung tôn giáo đã và đang bị nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp, cấm đoán. Ông Hùng tin tưởng thông tin từ giám mục Trì và linh mục Dần vì ông đang vận động cho sự kết nghĩa
giữa Đà Nẵng và Houston và ông cố tình bỏ đi những dữ kiện xác thực nêu trên để tin tưởng thành phố Đà Nẵng không có đàn áp tôn giáo tại Cồn Dầu.

5.- Ông Hùng trong phát biểu khác, ông đã phấn khởi cho là Việt Nam đã phát triển vượt bực và
kêu gọi mọi người cùng đóng góp xây dựng  đất nước (trích TN online).
Ủy Ban có nhận định như sau:
Nếu Việt Nam có phát triển vượt bực như lời ông phát biểu thí chắc chắn người dân Việt đã có một đời sống ấm no, thoát khỏi cuộc sống nghèo, nhưng thực tế người dân Việt đang sống trong khó nghèo, chỉ có các đảng viên cộng sản là giấu có. Thế giới vẫn xếp Việt Nam là một trong các nước nghèo nhất trên thế giới .
Việt Nam vẫn quyết tâm tiến tới Xã Hội Chủ Nghĩa, lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, nơi mà đảng viên cộng sản bòn rút đưa tới thất thoát nhiều tỷ Mỹ Kim. Một chế độ tham những vô phương cứu chữa, cùng với một hệ thống ngân hàng yếu kém, những Công Ty Quốc Doanh do cán bộ cộng sản điều hành, thiếu khả năng, tham nhũng đã làm thâm thủng ngân qũy,tạo nên một khoản nợ xấu to lớn đang làm cho nền kinh tế suy sụp. Với bối cảnh như vậy, ông Hùng lại kêu gọi mọi người cùng đóng góp xây dựng đất nước để cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam
tiếp tục vơ vét làm giầu cho cá nhân, gia đình họ.

6.- Cuối cùng là lời phát biểu của ông Hùng cho là các tổ chức tranh đấu tại hải ngoại có đường lối đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam (trích Viet Weekly).

Ủy Ban có nhận định như sau:
Tất cả các tổ chức đấu tranh đều có chủ trương đấu tranh Bất Bạo Động để tiến tới dân chủ hóa đất nước, xuyên qua các đường lối đấu tranh của họ.
Chỉ có đảng cộng sản và nhà nước cộng sản Việt Nam gọi các tổ chức trên là Khủng Bố, diễn biến hòa bình, mưu đồ lật đổ chế độ. Thực tế tại Việt Nam ngày hôm nay, cộng sản Việt nam qua các đàn áp bắt bớ, giam cầm, đánh đập, cắt nguồn kinh tế và xử dụng Công An và Xã Hội Đen để đàn áp, hăm dọa và không chấp nhận bất cứ tổ chức đối lập nào.

Kính thưa qúi vị, những nhận định trên của Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia tại Houston  hoàn toàn thực tế và khách quan. Ủy Ban đưa ra nhận định nảy mục đich để mọi người nhìn rõ về chuyến đi của ông nghị viên Hoàng Duy Hùng mục đích là gì? Có lợi cho ai?.

Houston ngày 15 tháng 05 năm 2013

Thay Mặt Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia Tại Houston
Hồ  Sắc, Trưởng Ủy Ban
Đặng Quốc Việt, Phó Trưởng Ủy Ban Đặc Trách Đấu Tranh Chính Trị

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi