jeudi 23 mai 2013

"No more"... cái đảng đi chết đi!Nguyễn Chí Đức - Nguyễn Ngọc Diễm Phượng vừa báo tin cho tôi biết Chi bộ ĐCSVN nơi cô sinh hoạt đảng đã bỏ phiếu thống nhất xóa tên cô ra khỏi danh sách đảng viên lý do vi phạm điều lệ Đảng. Xin chúc mừng em đã trở thành một người Việt Nam Tự Do (trong nhà tù CS)!

Cô có nói với tôi một điều "giờ thì em mới hiểu câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu đó là: đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm".

Lý do: lúc đơn đề nghị ra khỏi ĐCSVN được lan truyền lên mạng thì bọn Huyện Ủy một mặt bắn tin đe dọa cho công ăn đến bắt (kiểu như Nguyên Kha chống Đảng), một mặt dỗ dành đề xuất viết một bản tường trình có ý xoa dịu, cũng như viết lại đơn cho mềm dịu hơn, ngoài ra cử người xuống gia đình ngọt nhạt. Vì muốn sớm thoát khỏi Ma Đảng đỡ lằng nhằng nên Phượng cũng xuống nước chấp thuận cho đỡ lu bu. Ngoài ra cũng ko muốn trả lời Đài nước ngoài ở thời điểm đó vì họ chơi chiến thuật vừa rắn vừa mềm.

Nhưng giờ họ thống nhất quyết định xóa tên vì vi phạm điều lệ Đảng, cụ thể là post ĐƠN ĐỀ NGHỊ RA KHỎI ĐẢNG lên Internet.

Qua sự việc, tôi mong rằng các anh chị em nếu ra khỏi Đảng thì cứ post hẳn ĐƠN BỐ CÁO VĨNH BIỆT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, chẳng cần phải đi họp cũng chả cần họ họp bàn quyền định gì nữa. Đỡ bị phân tâm, đỡ mang tiếng này nọ. Nhẹ hơn thì viết đơn ra khỏi ĐCSVN cho đàng hoàng, vào thì xin xỏ thì ra cũng nên đoàng văn hoàng chút nếu không dám post lên mạng thì thôi.

Ra sớm đi còn hội quân và hỗ trợ cho các hoạt động dân chủ, còn nếu nó sắp sụp rồi mới vỗ ngực xưng tên rằng anh hay chị đã ra khỏi Đảng từ lâu lắm rồi thì xin lỗi nhá: một là lý do miếng cơm manh áo, 2 là cơ hội chứ chả có vì cải cách xã hội, đấu tranh cho đại cuộc gì sất. Ra thì công khai loan báo cho tôi nhờ cái.

RA ĐẢNG LÀ ĐỂ CHỐNG ĐẢNG NHÁ! hãy học tập anh hùng trẻ tuổi Nguyên Kha dõng dạc trước tòa án nhá!
* Nhan đề do Danlambao đặt.

Bài liên quan đã đăng:
Thông báo về trường hợp một nữ thanh niên đề nghị được ra khỏi đảng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi