mercredi 29 mai 2013

Kháng thư thứ 2 của Mục sư Nguyễn Trung Tôn


Ms Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) -  "Kính thưa các cơ quan có tôi luôn khẳng định rằng cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử tôi đều đã không làm đúng tư cách của một (Tòa Án Nhân Dân) như cái tên của nó. Trong qua trình xét xử không khách quan, dẫn tới việc kết án tôi là hoàn toàn bất hợp lý. Cả 2 tòa án đều không tống đạt bản án cho tôi theo quy định của luật tố tụng. Như vậy từ đầu chí cuối việc tôi bị bắt giữ cho tới quá trình điều tra xét xử đều không đúng thủ tục, dẫn tới tôi bị ở tù. Bởi lý do trên nên tôi đã viết kháng thư lần thứ 1 gửi tới quý cơ quan, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho tới nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời." -  Mục sư Nguyễn Trung Tôn

*

Thư kháng nghị (lần thứ 2)
(V/v UBTVQH chưa trả lời kháng thư lần thứ 1 của tôi)

Kính gửi: UBTV Quốc hội nước CHXHCNVN.

Tên tôi: Nguyễn Trung Tôn - Sinh năm 1971

Sinh trú quán tại: Thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.

Nghề nghiệp: Nguyên là mục sư nhiệm chức của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.

Hiện tại: Đang bị quản chế tại địa phương, thôn Yên cổ, xã Quảng yên, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh hóa.

Kính thưa UBTVQH: Ngày 22-4-2013 tôi đã viết một kháng thư gửi tới quý cơ quan để kháng nghị V/v Ông Hoàng Doãn Đức; Phó Chánh Tòa- Tòa Án Hình Sự Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Trả lời đơn khiếu nại của tôi , nhưng cho tới nay tôi viết thư kháng nghị này một lẫn nưa gửi tới quý cơ quan để kính mong nhận được sự trả lời.

Kính thưa các cơ quan có tôi luôn khẳng định rằng cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử tôi đều đã không làm đúng tư cách của một (Tòa Án Nhân Dân) như cái tên của nó. Trong qua trình xét xử không khách quan, dẫn tới việc kết án tôi là hoàn toàn bất hợp lý. Cả 2 tòa án đều không tống đạt bản án cho tôi theo quy định của luật tố tụng. Như vậy từ đầu chí cuối việc tôi bị bắt giữ cho tới quá trình điều tra xét xử đều không đúng thủ tục, dẫn tới tôi bị ở tù. Bởi lý do trên nên tôi đã viết kháng thư lần thứ 1 gửi tới quý cơ quan, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho tới nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời.

Nay tôi viết thư kháng nghị này kính mong UBTVQH sớm có trả lời. 

Xin cảm ơn

Thanh Hóa, ngày 29-5-2013


_______________________________

Xin bấm vào xem kháng thư lần thứ 1:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi