mardi 21 mai 2013

Tuyên bố của PT CĐVN về việc xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên KhaChúng tôi phản đối về việc toà án tỉnh Long An, Việt Nam đã kết án sơ thẩm các sinh viên Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam, 3 năm quản chế và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam, 3 năm quản chế với các tội danh chống chính quyền.

Các bản án này cho thấy một xu hướng cần phải thay đổi là việc nhà chức trách Việt Nam thường sử dụng các tội danh thuộc phạm vi an ninh quốc gia để bỏ tù những người bày tỏ quan điểm chỉ trích chính quyền một cách ôn hoà. Hành vi này một lần nữa đã cho thấy chính quyền Việt Nam tiếp tục đặt quyền lợi và sự an nguy của Đảng Cộng Sản Việt Nam lên trên quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công dân mình, chà đạp quyền tự do ngôn luận, đi ngược lại những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân được Hiến pháp Việt Nam quy định, các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới. 

Chúng tôi chia sẻ tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hợp tác đến tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ việc làm chính đáng của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, cũng như các vận động trong nước và quốc tế để yêu cầu chính quyền Việt Nam sớm xem xét lại vụ án và trả tự do cho hai công dân yêu nước này. 

Qua đây, chúng tôi cũng đề nghị chính phủ Việt Nam hãy sớm trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm và tạo điều kiện cho tất cả người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hoà. 


Việt Nam, 20/5/2013. 


=======================

Vietnam Path’s announcement regarding Nguyen Phuong Uyen and Dinh Nguyen Kha sentences

We object the sentences of 8 years in prison plus 3 years probation given to Dinh Nguyen Kha and 6 years in prison plus 3 years probation given to Nguyen Phuong Uyen for committing crimes against the state. 

These sentences revealed that the Vietnam government is still using national security charges as excuses to imprison people who peacefully expressed their opinions to criticize the government. These sentences once again proved that the government of Vietnam continues to put their benefits and the safety of the Vietnam Communist Party on top of the just and legal benefit of its people. They are proof that Vietnam continues to trample on freedom of speech, act against the benefit and responsibility stated in the Constitution for the people as well as against their role stated within the content of the International Covenant on Civil and Political Rights and the rights stated in the Universal Declaration of Human Rights. 

We share the uniting spirit and are willing to cooperate with all individuals, organizations from within or abroad to support Nguyen Phuong Uyen and Dinh Nguyen Kha’s righteous acts. We are also willing to cooperate with all lobbying efforts in and out of the country to request the Vietnam government to review this case and release these two patriots as soon as possible. 

Through this announcement, we urge the Vietnam government to release all other prisoner of conscience and allow the people of Vietnam to freely and peacefully express their political opinions. 


Vietnam, 5/20/2013 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi