mercredi 29 mai 2013

Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà (Hànội) xuống đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ


Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuông đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ

Thời gian qua, việc đập phá tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà được nhà cầm quyền Hà Nội khẩn trương tiến hành bất chấp những lá đơn khiếu nại của linh mục, tu sĩ, giáo dân đã gửi đi khắp nơi nhưng các cơ quan công quyền câm như hến.


Cũng cn nhc li điu này dù đã nhiu người biết: Năm 1828, Dòng Chúa Cu thế mua khu đt ti Nam Đng, Hà Ni vi din tích hơn 61.000 mét vuông đ kiến thiết mt Tu vin ti đây nhm phc v người nghèo theo linh hướng ca Dòng. T đó, tu vin được xây dng sau mt s năm đến 1931 tm hoàn thành vi các nhà ba tng, nhà ph tr. K t đó, Dòng Chuá Cu thế Hà Ni hot đông liên tc cho đến nay.

Bng nhiên, khi đt nước được “gii phóng” chính quyn “ca dân, do dân, vì dân” được thành lp dưới s lãnh đo ca đng CS – mt đng “không có li ích nào khác ngoài li ích ca nhân dân”. Nhà dòng bt đu nhng năm tháng b cướp, chiếm tàn t, dù văn bn Hiến pháp và pháp lut ghi rõ: “Đt đai th t được lut pháp bo h”. Vic bo h đó được thc hin cho đến nay, t hơn 61.000 m2 nay ch còn 2.700 m2 mà Nhà Dòng không h bán, tng, cho bt c mt cá nhân hoc t chc nào.
Đt đai, nhà ca đã mt gn sch vào tay tư nhân, dùng làm tr s y Ban Nhân Dân, chia chác, bán mua… ch còn tu vin vì vướng my ngôi nhà ba tng nên không d dàng xóa b, nhà nước dùng cách “mượn”.
Thói đi, mượn thì d, tr thì khó, ai cũng biết vy. Song vi mt nhà nước luôn ưỡn ngc t hào là chánh nghĩa, là ca dân, do dân và vì dân thì vic mượn xong cù nhy đ cướp là chuyn khó coi. Do vy quá trình đó đã din ra dai dng, lỳ lm t nhiu năm nay, bt chp tt c lut pháp, lương tâm, đo đc và nhng l đi thường nht.
Điu đc bit nguy him, là h đã ly Tu vin đó làm nơi cha bnh và cha nhng căn bnh truyn nhim nguy him nht như HIV, AISD, Cúm gia cm… đ tp trung mi mm bnh bên cnh mt trung tâm tôn giáo vi hàng chc ngàn người sinh hot hàng ngày.
Câu chuyn mượn Tu vin DCCT Thái Hà đin hình cho câu chuyn “Chó sói gi chân” trong dân gian.
Ban đu, theo linh mc Vũ Ngc Bích – đã quá c – k li, thì mt đoàn cán b Qun đến hi “mượn tu vin”. Khi được tr li “Tôi không có quyn” thì lp tc, ch nhà được tr li “Ông không có quyn thì chúng tôi có quyn”. Và thế là h khênh ch nhà sang mt ngôi nhà cp 4 đ h “mượn” tu vin. T mượn làm ch hc, sau chuyn sang làm trm xá và khi “ct trâu đã gn hóa bùn” thì làm Bnh vin.
Ban đu, bên mượn vn biết rng vic “mượn” đây là hình thc ca đám lc lâm, tho khu trên rng. Thế nhưng Tu vin rành rành ra đó, tài sn ca Nhà Dòng không th nào xóa ni. Do vy mi ln cht cây, sa cha… bên bnh vin đu có giy t sang xin phép hn hoi. Vi tinh thn bác ái, yêu thương dù b mượn theo kiu gí do mng sườn, bên Nhà Dòng vn giúp đ chân thành trong các hot đng trên tài sn ca mình.
Văn bn xin phép và xin s giúp đ ca Giám đc BV khi mun sa cha
Văn bn ca Giáo x
Dn dn, khi chiếc chân th 2, th 3 đã m dn, nhng vết tích đã dn dn b phá phách mòn dn theo năm tháng, con sói đã tr mt nghim nhiên coi là ca mình. Vic đp phá đã không cn s đng ý hay không ca ch tài sn. Mt khác h tích cc đp phá, sa cha càng nhanh càng tt nhm bin th s tài sn, Tu vin này.


Giáo dân Thái Hà đến kim tra và cht vn, yêu cu Giám đc BV dng vic đp phá xóa du tích Tu vin
Và t đó, vic đòi li cơ s b mượn này đã dai dng bao năm qua.
Sau nhiu ln gi đơn thư khiếu ni v vic đt đai, tài sn ca Dòng ti Thái Hà nhưng không được các cơ quan nhà nước tr li, sáng nay (29/5/2013) đoàn các linh mc, tu sĩ DCCT Thái Hà đã ti Ban Tôn giáo Chính ph.
Tiếp đoàn là hai chuyên viên ca V Công giáo. Các nhân viên này cho biết vì các linh mc đến bt ng nên các lãnh đo Ban Tôn giáo Chính ph đi công tác nên không th sp t chc cuc hp vi các linh mc và hn s có mt bui làm vic khác.
Xin mi người hip lòng cu nguyn cho Tu vin Dòng Chúa Cu thế Thái Hà trong công cuc đi tìm công lý cho Giáo hi, cho đt nước quê hương, bi đây là mt hành trình đy khó khăn và th thách.

Ngày 29/5/2013

J.B Nguyn Hu Vinh 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi