mercredi 29 mai 2013

Nhóm khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn khởi kiện Đoàn TNCS Trường ĐH Luật Tp.HCM

Nhóm khởi xướng
Công Lý cho Đoàn Văn Vươn
Nhận thấy, sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại Học Luật TP. HCM (Đoàn truờng)  đăng bài viết “Thực hư về những người khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân, chúng tôi đã có thư yêu cầu xin lỗi và thư đề nghị tranh luận về mặt pháp lý nhưng không đựợc Đoàn trường hồi đáp.

Nay, chúng tôi, những người khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn quyết định khởi kiện Đoàn trường về hành vi xâm phạm đến “quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín” được quy định tại Điều 37, và “quyền bí mật đời tư” được quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự.


Chúng tôi khởi kiện không nhằm mục đích thắng – thua trước phán quyết của Tòa án, cũng không xem đó là cơ hội để biện minh trước các cáo buộc của Đoàn trường. Việc chúng tôi khởi kiện là để nói với công luận nói chung và những người học luật nói riêng biết rằng:

1. Tinh thần thượng tôn pháp luật luôn cần được bảo đảm trong một môi trường giảng dạy và đào tạo pháp luật. Việc tiếp tay xâm phạm vào quyền bí mật đời tư và dung túng cho hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của bất kỳ ai cần được kiên quyết lên án và loại trừ.

2. Chuẩn mực văn minh tối thiểu của những người sinh hoạt trong môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục pháp luật là tinh thần sẵn sàng tranh luận, phản biện và tôn trọng lẫn nhau, thay vì hành xử vô trách nhiệm như quy chụp và cáo buộc theo cảm tính, để sau đó phải im lặng và né tránh như cách làm của Đoàn trường trong thời gian qua.

3. Việc xây dựng và rèn luyện nếp sống, thói quen sử dụng pháp luật như là công cụ để giải quyết các rắc rối và bảo vệ quyền lợi của mình là điều mà những người học luật cần tiên phong.

Vì lẽ đó, việc khởi kiện của chúng tôi là cần thiết. 

Nói đến những người học luật là nói đến tinh thần luật pháp, nơi đó ghi dấu hình ảnh của những người sẵn sàng sử dụng lý lẽ và tư duy để bảo vệ chính mình, và vì một nền Công lý cho tất cả.

Xem đơn kiện của Nguyễn Trang Nhung - của Bùi Quang Viễn - và của Phạm Lê Vương Các dưới đây

Nhóm Khởi Xướng
Tuyên Ngôn Công Lý Cho Đoàn Văn Vươn


Đơn khởi kiện dân sự của Nguyễn Trang Nhung:
---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___o0o___

ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ
(V/v xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín)

Kính gửi: Toà án Nhân dân Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Nguyên đơn: Nguyễn Trang Nhung
Địa chỉ: 576/87 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ****.***.***

Nay làm đơn này để khởi kiện:
Bị đơn: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đoàn trường)
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Người có bút danh Trung Nhân, tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013.

Nội dung sự việc:

Tôi, Nguyễn Trang Nhung, cùng với hai người là Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các là những người đồng khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Đây là một tuyên ngôn có lời lẽ và nội dung ôn hòa, chừng mực, nhằm bày tỏ quan điểm của chúng tôi về phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn, cụ thể là nhắc nhở Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử, đồng thời khuyến khích Tòa án thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình một cách độc lập và khách quan nhất có thể.

Vào ngày 31/03/2013, chúng tôi đã công bố tuyên ngôn này trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com), qua đó thu thập chữ ký của những người đồng tình với nội dung của tuyên ngôn.

Những việc làm trên của chúng tôi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các quyền hiến định, được ghi rõ tại Điều 53 và Điều 69 Hiến pháp hiện hành.

Vào ngày 09/04/2013, trên website của Đoàn trường xuất hiện bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân với một số nội dung mà tôi cho rằng đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể như sau:
·                     Bài viết nhận định hành động công bố Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn của chúng tôi là “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện,” (trích bài viết). Điều này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của chúng tôi được quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005.
·                     Ngoài ra, bài viết còn cho rằng chúng tôi có sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý: “Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập. Điển hình như: sinh viên Phạm Lê Vương Các điểm tích lũy học tập chỉ đạt 5.23 (xếp loại Trung bình yếu theo điểm tín chỉ) và có nhiều môn thi chưa đạt, trong đó có môn Luật Hình sự phần chung; sinh viên Bùi Quang Viễn là học viên văn bằng hai với điểm tích lũy là 5.19 và cũng trong tình trạng còn nợ nhiều môn. Như vậy, phải chăng bản “tuyên ngôn” này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn "mác" sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?” (trích bài viết).Mặc dù bài viết chỉ đưa ra điểm tích lũy học tập của Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các mà không đưa ra điểm tích lũy học tập của tôi nhưng rõ ràng nhận định của bài viết về sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý là nhằm vào cả ba người, tức có tôi, nên một lần nữa bài viết này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi cũng như của Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các. Thực tế, kết quả học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không nhất thiết phản ánh tư duy pháp lý của người học. Có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý tốt nhưng kết quả học tập hạn chế và ngược lại, có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý hạn chế nhưng kết quả học tập lại tốt. Cho nên, có thể nói rằng, thông qua nhận định “sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập” và “phải chăng bản ‘tuyên ngôn’ này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân?”, bài viết đã hạ thấp nhân phẩm, danh dự và uy tín của chúng tôi.

Qua sự việc được trình bày ở trên, căn cứ vào Điều 25 và Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005, tôi yêu cầu
:

·                     Đoàn trường gỡ bỏ bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” khỏi website của Đoàn trường.
·                     Đoàn trường và tác giả Trung Nhân công khai xin lỗi tôi.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có
:
1.             Bản in trên giấy A4 nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013
2.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bài viết này.
3.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bản lưu trên Google (Google cache) của bài viết này.
4.             Bản in trên giấy A4 nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn được đăng trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) vào ngày 31/03/2013. 
5.             Đĩa CD lưu hai (02) hình chụp từ máy tính dạng .jpg kể trên (file “1.jpg” và “2.jpg”),  file “1.doc” với nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn”, và file “2.doc” với nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Những tài liệu khác gồm có:
1.             Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của người khởi kiện
2.             Bản sao hộ khẩu có công chứng của người khởi kiện
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Người khởi kiện

(đã ký)

Nguyễn Trang Nhung

* Đơn khởi kiện dân sự của Bùi Quang Viễn:
---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___o0o___

ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ
(V/v xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín & quyền bí mật đời tư)

Kính gửi: Toà án Nhân dân Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Nguyên đơn: Bùi Quang Viễn
Địa chỉ: 419 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ****.***.***

Nay làm đơn này để khởi kiện:
Bị đơn: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đoàn trường)
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Người có bút danh Trung Nhân, tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013.

Nội dung sự việc:

Tôi, Bùi Quang Viễn, cùng với hai người là Nguyễn Trang Nhung và Phạm Lê Vương Các là những người đồng khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Đây là một tuyên ngôn có lời lẽ và nội dung ôn hòa, chừng mực, nhằm bày tỏ quan điểm của chúng tôi về phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn, cụ thể là nhắc nhở Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử, đồng thời khuyến khích Tòa án thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình một cách độc lập và khách quan nhất có thể.

Vào ngày 31/03/2013, chúng tôi đã công bố tuyên ngôn này trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com), qua đó thu thập chữ ký của những người đồng tình với nội dung của tuyên ngôn.

Những việc làm trên của chúng tôi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các quyền hiến định, được ghi rõ tại Điều 53 và Điều 69 Hiến pháp hiện hành.

Vào ngày 09/04/2013, trên website của Đoàn trường xuất hiện bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân với một số nội dung mà tôi cho rằng đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể như sau:
·                     Bài viết nhận định hành động công bố Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn của chúng tôi là “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện,” (trích bài viết). Điều này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của chúng tôi được quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005.
·                     Ngoài ra, bài viết còn cho rằng chúng tôi có sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý: “Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập. Điển hình như: sinh viên Phạm Lê Vương Các điểm tích lũy học tập chỉ đạt 5.23 (xếp loại Trung bình yếu theo điểm tín chỉ) và có nhiều môn thi chưa đạt, trong đó có môn Luật Hình sự phần chung; sinh viên Bùi Quang Viễn là học viên văn bằng hai với điểm tích lũy là 5.19 và cũng trong tình trạng còn nợ nhiều môn. Như vậy, phải chăng bản “tuyên ngôn” này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn "mác" sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?” (trích bài viết).Rõ ràng, nhận định của bài viết về sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý là nhằm vào cả ba người, tức có tôi, nên một lần nữa bài viết này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi cũng như của Nguyễn Trang Nhung và Phạm Lê Vương Các. Thực tế, kết quả học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không nhất thiết phản ánh tư duy pháp lý của người học. Có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý tốt nhưng kết quả học tập hạn chế và ngược lại, có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý hạn chế nhưng kết quả học tập lại tốt. Cho nên, có thể nói rằng, thông qua nhận định “sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập” và “phải chăng bản ‘tuyên ngôn’ này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân?”, bài viết đã hạ thấp nhân phẩm, danh dự và uy tín của chúng tôi.
·                     Thêm vào đó, việc bài viết công bố kết quả học tập của tôi đã xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được quy định tại Điều 38, Bộ luật Dân sự. Kết quả học tập là một thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân của tôi, nên việc thu thập, công bố thông tin này phải được tôi đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà Đoàn trường không có thẩm quyền này. Vì vậy, việc Đoàn trường công bố kết quả học tập của tôi trên website của Đoàn trường là xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ.

Qua sự việc được trình bày ở trên, căn cứ vào Điều 25 và Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005, tôi yêu cầu
:

·                     Đoàn trường gỡ bỏ bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” khỏi website của Đoàn trường.
·                     Đoàn trường và tác giả Trung Nhân công khai xin lỗi tôi.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có
:
1.             Bản in trên giấy A4 nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013
2.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bài viết này.
3.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bản lưu trên Google (Google cache) của bài viết này.
4.             Bản in trên giấy A4 nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn được đăng trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) vào ngày 31/03/2013. 
5.             Đĩa CD lưu hai (02) hình chụp từ máy tính dạng .jpg kể trên (file “1.jpg” và “2.jpg”),  file “1.doc” với nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn”, và file “2.doc” với nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Những tài liệu khác gồm có:
1.             Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của người khởi kiện
2.             Bản sao hộ khẩu có công chứng của người khởi kiện
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Người khởi kiện

(đã ký)

Bùi Quang Viễn

* Đơn khởi kiện dân sự của Phạm Lê Vương Các:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___o0o___

ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ
(V/v xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín & quyền bí mật đời tư)

Kính gửi: Toà án Nhân dân Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Nguyên đơn: Phạm Lê Vương Các
Địa chỉ: 3/1 Khu 3, Ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ****.***.***

Nay làm đơn này để khởi kiện:
Bị đơn: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đoàn trường)
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Người có bút danh Trung Nhân, tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013.

Nội dung sự việc:

Tôi, Phạm Lê Vương Các, cùng với hai người là Nguyễn Trang Nhung và Bùi Quang Viễn là những người đồng khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Đây là một tuyên ngôn có lời lẽ và nội dung ôn hòa, chừng mực, nhằm bày tỏ quan điểm của chúng tôi về phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn, cụ thể là nhắc nhở Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử, đồng thời khuyến khích Tòa án thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình một cách độc lập và khách quan nhất có thể.

Vào ngày 31/03/2013, chúng tôi đã công bố tuyên ngôn này trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com), qua đó thu thập chữ ký của những người đồng tình với nội dung của tuyên ngôn.

Những việc làm trên của chúng tôi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các quyền hiến định, được ghi rõ tại Điều 53 và Điều 69 Hiến pháp hiện hành.

Vào ngày 09/04/2013, trên website của Đoàn trường xuất hiện bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân với một số nội dung mà tôi cho rằng đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể như sau:
·                     Bài viết nhận định hành động công bố Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn của chúng tôi là “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện,” (trích bài viết). Điều này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của chúng tôi được quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005.
·                     Ngoài ra, bài viết còn cho rằng chúng tôi có sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý: “Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập. Điển hình như: sinh viên Phạm Lê Vương Các điểm tích lũy học tập chỉ đạt 5.23 (xếp loại Trung bình yếu theo điểm tín chỉ) và có nhiều môn thi chưa đạt, trong đó có môn Luật Hình sự phần chung; sinh viên Bùi Quang Viễn là học viên văn bằng hai với điểm tích lũy là 5.19 và cũng trong tình trạng còn nợ nhiều môn. Như vậy, phải chăng bản “tuyên ngôn” này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn "mác" sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?” (trích bài viết). Rõ ràng, nhận định của bài viết về sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý là nhằm vào cả ba người, tức có tôi, nên một lần nữa bài viết này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi cũng như của Nguyễn Trang Nhung và Bùi Quang Viễn. Thực tế, kết quả học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không nhất thiết phản ánh tư duy pháp lý của người học. Có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý tốt nhưng kết quả học tập hạn chế và ngược lại, có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý hạn chế nhưng kết quả học tập lại tốt. Cho nên, có thể nói rằng, thông qua nhận định “sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập” và “phải chăng bản ‘tuyên ngôn’ này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân?”, bài viết đã hạ thấp nhân phẩm, danh dự và uy tín của chúng tôi.
·                     Thêm vào đó, việc bài viết công bố kết quả học tập của tôi đã xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được quy định tại Điều 38, Bộ luật Dân sự. Kết quả học tập là một thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân của tôi, nên việc thu thập, công bố thông tin này phải được tôi đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà Đoàn trường không có thẩm quyền này. Vì vậy, việc Đoàn trường công bố kết quả học tập của tôi trên website của Đoàn trường là xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ.

Qua sự việc được trình bày ở trên, căn cứ vào Điều 25 và Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005, tôi yêu cầu
:

·                     Đoàn trường gỡ bỏ bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” khỏi website của Đoàn trường.
·                     Đoàn trường và tác giả Trung Nhân công khai xin lỗi tôi.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có
:
1.             Bản in trên giấy A4 nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013
2.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bài viết này.
3.             Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bản lưu trên Google (Google cache) của bài viết này.
4.             Bản in trên giấy A4 nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn được đăng trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) vào ngày 31/03/2013. 
5.             Đĩa CD lưu hai (02) hình chụp từ máy tính dạng .jpg kể trên (file “1.jpg” và “2.jpg”),  file “1.doc” với nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn”, và file “2.doc” với nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Những tài liệu khác gồm có:
1.             Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của người khởi kiện
2.             Bản sao hộ khẩu có công chứng của người khởi kiện
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Người khởi kiện

(đã ký)

Phạm Lê Vương Các

* Biên nhận của tòa án:
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi