jeudi 30 mai 2013

Nhìn hình xưa sinh viên miền Nam VNCH chống tàu Cộng như thế nào

1974 – Hải quân Trung Quốc xâm lược đánh chiếm Hoàng Sa trong tay Quân Lực VNCH – CS Bắc Việt im lặng. Trong khi nhân dân Sài Gòn miền Nam và kiều bào hải ngoại biểu tình lên án và phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc khắp nơi. 

 
Những cuộc biểu tình của đồng bào miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa toàn quốc và khắp nơi trên thế giới của Sinh viên và Việt kiều năm 1974 tố cáo và phản đối Cộng Sản Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Biểu ngữ của sinh viên học sinh và đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974:“Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”.


 http://1.bp.blogspot.com/-rVRZvqI2y68/TtVCXKOjrbI/AAAAAAAAHzg/Jxc2Z8RlqJU/s1600/danlambao.jpg
HS TS 1974 VNCH 2
HS TS 1974 VNCH
lịch sử việt nam, hoàng sa trường sa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi