lundi 29 juillet 2013

Dân Mỹ nghĩ thế nào về những nhận xét của TT Obama nói về ông Hồ Chí Minh


FOX News - Nguyễn Hùng phụ đề

DÂN CHÚNG MỸ BẤT BÌNH VỀ NHẬN XÉT CỦA TỔNG THỐNG OBAMA
NÓI VỀ CỰU LÃNH ĐẠO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
...Theo các ước tính cho biết có đến khoảng 500 ngàn người dân Việt Nam vô tội bị cộng sản tàn sát do những tham vọng củng cố quyền lực của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mac và Lenin. Ông ta không phải là một nhà dân chủ mà là người cộng sản nồng cốt trong khi ông ấy viết lá thư gởi Tổng Thống Truman. Không những thế, Hồ Chí Minh còn tôn sùng tên lãnh tụ độc tài Liên Xô - Joseph Stalin, và nhờ hồng binh Liên Xô huấn luyện bộ đội cộng sản của ông để họ thực kiện các việc làm vô nhân đạo như bỏ tù nông dân trong các nhà tù khổ sai khắc nghiệt được gọi là trại cải tạo khi họ phàn nàn về mức bị đánh thuế và giết những người chống đối hay khởi loạn.

Hành động của họ thật sư không giống chút nào so với việc làm của ngài Thomas Jefferson.

Thật là không giống chút nào! Với những điều tồi tệ đó trong tâm khảm, biên tập viên chính
 trị của Chương trình Tin tức công ty Fox, Chris Tirewalt, nghĩ thế nào về những nhận xét của
 TT Obama..., xem video phần tin đáng lưu ý của hệ thống tin tức đài Fox với những câu hỏi 
về lời nhận xét của Tổng thống Obama sau cuộc thảo luận với một trong số vài nhân vật lãnh đạo chế độ độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới dưới đây, với phần phụ đề tiếng Việt của Nguyễn Hùng: 
DienDanCTM

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi