mardi 23 juillet 2013

Thông báo về cuộc biểu tình phản đối Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ


Sau đây là Thông báo của Cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Maryland và Virginia về cuộc biểu tình phản đối Trương Tấn Sang ngày 25/7 sắp tới:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi