vendredi 26 juillet 2013

Đề nghị hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc cử đoàn đến VN để thanh tra xem tình trạng vi phạm nhân quyền


Nhà báo Châu Thành (Danlambao) - Lâu nay, tình trạng vi phạm quyền con người xảy ra ở Việt Nam đã được hàng chục tổ chức về quyền con người có tư cách và uy tín trên thế giới lên án. Việt Nam là nước ký tham gia Công ước quốc tế về quyền con người từ năm 1982, nhưng từ đó đến nay, tình hình về nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Nhiều người đã vạch rõ cú lừa của Việt Nam ký Công ước quốc tế về quyền con người là để được vào WTO. Trước khi ký Công ước, Việt Nam đã không có nhân quyền, thì làm sao sau khi ký, Việt Nam có thể có nhân quyền? Bởi Việt Nam trước và sau đều là chế độ độc tài đảng trị, vẫn một hiến pháp theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Việt Nam giữ đơn nguyên chỉ biết theo Mác Lê Mao, không có đa nguyên đa đảng thì làm gì có quyền con người như đã ghi trong Công ước? Rõ ràng Liên hiệp quốc đã bị lừa. Nói quyền con người ở Việt Nam là quyền được nghe những gì đảng cho nghe, được thấy những gì đảng cho thấy, được nghĩ những gì đảng cho nghĩ, được nói những gì đảng cho nói, được làm những gì do đảng cho làm…

Để bịt tất cả sự thật tàn bạo mà người dân phải chịu đựng, Việt Nam bịt các trang mạng, bắt tù các nhà dân chủ, các blogger có tiếng nói trung thực bảo vệ quyền con người. Trước tình hình quá tồi tệ về nhân quyền ở Việt nam, mà năm gần đây đã rộ lên các vụ thuyền nhân vượt biển để tìm cuộc sống mới.

Công ước quốc tế về quyền con ngươi là bộ luật do LHQ đề ra, mỗi nước đã ký tham gia công ước, nếu vi phạm các điều khoản trong công ước, cần có hình thức kỷ luật để bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp quốc tế.

Để bảo vệ sự trong sáng của Công ước quốc tế về quyền con người và loại bỏ các nước vi phạm nghiêm trọng về quyền con người ra khỏi công ước, tôi đề nghị Hội đồng nhân quyền LHQ cử các đoàn thanh tra đến các nước có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về quyền con người, trong đó Việt nam, để xác minh và có thái độ thích đáng.

Những nước theo chế độ cộng sản là những nước có bản chất không thể nào có nhân quyền như công ước quy định, vì vậy Việt Nam đệ đơn xin ngồi vào Hội đồng nhân quyền là để lừa bịp thế giới một lần nữa, tôi tin chắc Hội đồng không bao giờ chấp nhận!

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi