mardi 23 juillet 2013

VKS Nghệ An xác nhận blogger Điếu Cày tuyệt thựcVRNs (23.07.2013) – Lúc 10:30 sáng hôm nay, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải cho VRNs biết: “Ông Nguyễn Quốc Ấn, phó phòng 4, VKS Nghệ An nói đang chờ hồ sơ báo cáo về việc ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực”. Đây là xác nhận chính thức của nhà cầm quyền về trường hợp blogger Điếu Cày tuyệt thực, khác hẳn với sự nói dối của công an Trại giám số 6, hôm 20.07 với anh Dũng rằng “không có chuyện tuyệt thực”. Thông tin này được ông Ấn nói ra lúc khoảng 9:15, sáng 23.07.2013.
Hôm qua, ông Nga (không đeo bản tên khi tiếp dân) được giới thiệu là Trưởng phòng 4, VKS Nghệ An cho anh Dũng và bà Dương Thị Tân biết cách nay 20 ngày, tôi đã đến Trại giam số 6, thấy mọi chuyện vẫn bình thường.
Anh Dũng hỏi: “Ông đến là vì ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực ?” Ông Nga cho biết đến để kiểm tra định kỳ mà thôi. Như vậy cho thấy sự kiển tra của VKS NGhệ An với Trại giam số 6 rất hình thức và vô trách nhiệm, vì cách nay 20 ngày, blogger Điếu cày – NGuyễn Văn Hải đã tuyệt thực được 10 ngày rồi.
Anh Dũng và bà Tân nộp đơn lên VKS Nghệ An, ngày 22.07.2013 – Ảnh Facebook
Anh Dũng nói tiếp: “Hôm qua, sau khi làm việc với VKS Nghệ An xong, gia đình tôi trở lại Trại giam số 6 để hỏi về lý do tại sao không chuyển đơn của ông Hải đến VKS. Đến nơi, những người tiếp chúng tôi đã biết rõ trước những gì chúng tôi vừa trao đổi với VKS. Điều này cho thấy Trại giam số 6 và VKS phối hợp nhau rất chặc về trường hợp ông Hải, nhưng họ cứ giả như không biết. Đây là một âm mưu”.
Anh Dũng cho biết thêm: “Sáng nay, ống Ấn trả lời miệng rằng ở Trại giam số 6 không có gì sai phạm về việc giam giữ ông Nguyễn Văn Hải”.
Bà Tân nói với VRNs: “Chúng tôi hỏi ông Ấn, sáng nay, ông đã đến trại giam số 6 chưa?” Ông Ấn trả lời, chúng tôi nhận báo cáo qua điện thoại. Bà Tân nói: “Như ậy là quan liêu là giết người ! Tính mạng con người mà ông lại chỉ nhận thông tin qua loa qua điện thoại vậy sao? sao ông ngu thế? Sao lại kém đạo đức vậy? Kém hiểu biết về pháp luật mà làm VKS à?”
Các blogger Hà Nội cùng thân nhân Điếu Cày chụp hình trước VKS Nghệ An – Ảnh Facebook

Các blogger Hà Nội cùng với bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng đứng trước Trại giam số 6 cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải
Tong số 9 blogger cùng đi với hai mẹ con bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng, để giúp tinh thần, và cùng đòi công lý cho người tù lương tâm đã tuyệt thực đến ngày thứ 31, có bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, các bloggers Nguyễn Tường Thụy, JB. Nguyễn Hữu Vinh, Phương Bích …
Bà Tân cho biết: “Tình trạng ông hải nguy cấp, nhưng họ rất vô lương tâm, nên có thể họ để ông Hải ngã gục rồi mới cho đưa đi cấp cứu. Chúng tôi sẽ ra Hà Nội, đến gặp tướng Cao Ngọc Oánh ở Tổng cục VIII nay mai”.
PV. VRNs

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi