jeudi 25 juillet 2013

Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực từ ngày 25 đến 27.7, thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh Đốn, để hậu thuẫn Điếu Cày


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 24.7.2013
Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực từ ngày 25 đến 27.7, thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh Đốn, để hậu thuẫn Điếu Cày, và cầu nguyện cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam theo bức Tâm thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống ObamaPARIS, ngày 24.7.2013 (PTTPGQT) - Hòa thượng Thích Huyền Việt vừa điện thoại loan báo cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết rằng, kể từ ngày mai 25.7 Hòa thượng sẽ tuyệt thực cho tới ngày 27.7.2013 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thời gian ông Chủ tịch CHXHCN Trương Tấn Sang đến Hoa Thịnh Đốn diện kiến Tổng Thống Obama.

Địa điểm tuyệt thực được tổ chức tại Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, 11360 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77072, vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ năm 25.7.2013. Điện thoại liên lạc: 832 788 1209 & 713 733 1439

Trước khi lắng lòng tịnh khẩu, tịnh tâm để vận dụng năng lượng từ bi cho việc cầu nguyện, Hòa thượng Thích Huyền Việt sẽ mở một cuộc Họp báo ngắn vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày và tại địa điểm nói trên, để tuyên bố lý do cuộc tuyệt thực ba ngày.

Kính xin mời quý cơ quan báo chí, truyền thông hoan hỉ đến dự cuộc Họp báo này, để chia sẻ tâm tư với những tù nhân chính trị, tù nhân vì lương thức trong nước, điển hình như trường hợp Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, là tù nhân vô tội đang tuyệt thực tới ngày thứ 32 để phản đối chế độ giam tù khắc nghiệt và áp bức.

Hòa thượng Thích Huyền Việt thuộc hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Nguyên Thủy Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Mục tiêu tuyệt thực được Hòa thượng Thích Huyền Việt công bố qua Lời Tuyên bố Tuyệt thực, nguyên văn như sau :

Hòa thượng Thích Huyền Việt
Hòa thượng Thích Huyền Việt

LỜI TUYÊN BỐ TUYỆT THỰC
CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN VIỆT

Houston, Texas, ngày 25 tháng 7 năm 2013


Tôi là Tỳ kheo Thích Huyền Việt, trú trì tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, xin nguyện tuyệt thực trong ba ngày, kể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, là thời gian ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN đến Hoa Thịnh Đốn.

Tôi mong rằng cuộc tuyệt thực của tôi sẽ được Tổng Thống Obama, nhân dận Hoa Kỳ và nhân dân toàn thế giới lưu tâm tới tình trạng đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận ngày càng ác liệt tại Việt Nam.

Điều thúc đẩy tôi tuyệt thực, là hình ảnh của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực 32 ngày qua tại trại số 6 ở nhà tù Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Ông bị kết án 12 năm tù giam vì đã viết những bài kêu gọi ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền. Do ông không chịu áp lực của quản giáo bắt ông phải thú tội mà ông không hề phạm, nên ông bị biệt giam trong phòng tối không có lỗ thông hơi và ánh sáng. Ông tuyệt thực để phản đối tình trạng đối xử khắc nghiệt và vô nhân đạo đối với toàn thể tù nhân chính trị tại trại giam.

Nên tôi tuyệt thực hôm nay để cầu nguyện cho sức khỏe của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và hậu thuẫn cuộc tranh đấu bất bạo động của ông;

Tôi cũng tuyệt thực để hậu thuẫn Lời Kêu Gọi cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam của Đức Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, biểu tỏ qua bức Tâm thư gửi Tổng Thống Obama ngày 14 tháng 7 vừa qua;

Đồng thời tôi cũng tuyệt thực để cầu nguyện cho Cộng đồng các Tôn giáo tại Việt Nam sớm được tự do sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất .

Làm tại Houston, ngày 25 tháng 7 năm2013
Tỳ Kheo Thích Huyền Việt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi