mercredi 23 janvier 2013

Nhà sử học kiêm DBQH Dương Trung Quốc: 'Chiếm Hoàng Sa, Mỹ đồng lõa'

Dân Làm Báo - BBC chạy tít 'Chiếm Hoàng Sa, Mỹ đồng lõa' với tuyên bố của ông Dương Trung Quốc: "Hành động của Mỹ là một sự đồng lõa""sau khi có một nước Việt Nam thống nhất, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam..." Chuyện 1 tên "đế quốc" phương Tây đồng lõa với 1 tên "bá quyền" phương Bắc nếu có thì cũng bình thường. Chúng có thương dân Việt Nam mình đâu. Nhưng thử hỏi sử gia đại biểu quốc hội của đảng: Vậy chứ ông Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh... ngày xưa và mấy ông trùm trong đảng CS đang nắm đầu đảng + chính phủ + quốc hội có đã và đang đồng lõa với nước... Lạ hay không?
'Chiếm Hoàng Sa, Mỹ đồng lõa'
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã có hành vi "đồng lõa" với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Chính quyền Sài Gòn, chỉ non một năm sau khi Hiệp định Paris được ký kết. 

Trao đổi với BBC Việt ngữ nhân nhìn lại 40 năm Hòa Đàm Paris (1973-2013), sử gia, Tổng thư Ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói: 

"Hành động của Mỹ là một sự đồng lõa," và ông đặt câu hỏi: "Có phải là sự tiếp tay, phối hợp với nhau chăng" khi được hỏi vì sao Hoa Kỳ không có sự can thiệp hoặc thông tin cho Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia được cho là đồng minh của họ ở Đông Nam Á trong cuộc chiến chống lại "Làn sóng Đỏ" của Chủ nghĩa Cộng sản. 

Sử gia cho rằng sau khi có một "nước Việt Nam thống nhất," Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam, với Trung Quốc thậm chí đã tiến hành chiến tranh ở Biên giới phía Bắc Việt Nam, còn Hoa Kỳ "đứng sau lưng Pol Pot". 

Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh bài học lớn nhất mà Việt Nam cần rút ra là Việt Nam cần "tự mình định đoạt số phận của mình" vì theo ông "chừng nào không giữ được độc lập, tự chủ" thì chừng đó "khó đạt được mục tiêu của mình." 

Sử gia cũng cho rằng không nên coi Hiệp định Paris 1973 là một văn bản "có giá trị vĩnh cửu". 

Ông đánh giá hiệp định này không phải là một "hiệp định đình chiến" hoàn toàn khi nó chỉ "đình chiến" giữa chính quyền Cộng sản Bắc Việt và đồng minh của họ ở Miền Nam là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với Hoa Kỳ. 

Theo ông, hiệp định không quyết định "đình chiến" giữa Hà Nội và đồng minh với chính quyền Sài Gòn.


*
Ông Sử gia đại biểu này có những nhận định thật độc đáo về... vấn đề lịch sử:
- Hiệp định Paris không quyết định "đình chiến" giữa Hà Nội và đồng minh với chính quyền Sài Gòn!?
- Không nên coi Hiệp định Paris 1973 là một văn bản "có giá trị vĩnh cửu"!?
- Hiệp định Paris chỉ "đình chiến" giữa chính quyền Cộng sản Bắc Việt và đồng minh của họ ở Miền Nam là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với Hoa Kỳ!?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi