mercredi 24 avril 2013

‘Cần làm sáng tỏ về Đảng cầm quyền’ > Lê Hồng AnhTượng Lenin ở Hà Nội
Về lý thuyết, Đảng cầm quyền ở Việt Nam vẫn tin theo con đường của Lenin
Đội ngũ các lý thuyết gia của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh đạo Đảng yêu cầu phải đào sâu nghiên cứu để làm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền và về chủ nghĩa xã hội.
Đây là chỉ đạo của ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư, trong buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương hôm thứ Hai ngày 22/4, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Chủ tịch Hội đồng hiện tại đồng thời cũng là trưởng Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị.Hội đồng Lý luận Trung ương là tập hợp các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Đảng về mặt lý thuyết để làm cơ sở cho các quyết sách lãnh đạo của Đảng.

‘Cần đột phá’

Theo tường thuật của hãng tin nhà nước, thì ông Lê Hồng Anh đã nêu lên một số vấn đề mà theo ông ‘cần kết quả đột phá trong nghiên cứu lý luận’.
Các vấn đề đó là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sở hữu và các thành phần kinh tế, phương thức lãnh đạo của Đảng và phát triển văn hóa, xã hội.
Mục đích của các nghiên cứu này, theo ông là để "làm sáng tỏ một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới".
Đây cũng là những vấn đề mà lâu nay có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng bản thân Đảng vẫn chưa nắm rõ nhưng lại đặt thành quy định để toàn dân phải tuân theo.
"Cần làm sáng tỏ một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam "
Ông Lê Hồng Anh
Thậm chí có ý kiến còn bác bỏ hoàn toàn mô hình ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ mà Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra.
Trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây với BBC, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang đã nhận định ‘Đảng càng lý luận càng tối’.
Do đó, đội ngũ các nhà lý luận của Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu làm sao để tìm ra cơ sở thuyết phục cho mô hình của Đảng – điều mà cho đến nay họ vẫn chưa làm được.
Trong buổi làm việc ngày 22/4, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương nâng cao chất lượng làm việc bằng cách "tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận".
Đây không phải lần đầu tiên ông Anh kêu gọi ‘tự do tư tưởng’ nhưng đây cũng là một khái niệm chưa rõ vì không ít ý kiến trái ý của Đảng bị quy kết hoặc là 'suy thoái tư tưởng đạo đức’ hoặc 'phản động, thù địch’.
Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo với ông Lê Hồng Anh 10 vấn đề mà họ đang tập trung nghiên cứu hiện nay, theo Thông tấn xã Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Giang cũng từng nói với BBC rằng công tác lý luận của Đảng đã đưa Việt Nam vào ‘cái vòng lẩn quẩn’, cả về kinh tế và đối ngoại:
“Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng bộc lộ xung khắc với thực tế, càng làm cho thực tế trở nên rối bời và đẩy xã hội Việt Nam đến những mâu thuẫn lớn khiến cho bùng nổ phản kháng," ông phân tích.
“Về đối ngoại...Vẫn xác định Trung Quốc dù có xâm lược vẫn là ân nhân và Mỹ vẫn là kẻ thù. Đây là điều trật với tình hình thế giới và không đúng cả trong lòng nhân dân Việt Nam,” nhà bất đồng chính kiến này đánh giá.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi