mercredi 24 avril 2013

Nhân quyền Việt Nam ở đâu?Trần Nhân Quyền (Danlambao) - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tố cáo “tình trạng nhân quyền tại Việt Nam năm 2012 lại xấu đi thêm”, Quốc Hội Liên Hiệp Châu Âu ra nghị quyết khẩn về nhân quyền Việt Nam... Nhìn chung, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam bị Tây phương báo động! Hôm 21/04/2013 nhà nước cộng sản Việt Nam lại lên tiếng chối bỏ những lên án vi phạm nhân quyền của thế giới tây phương, dưới đây là một số vấn đề trên bàn cờ nhân quyền tại Việt Nam:

Vấn đề một: Dưới chế độ cộng sản chỉ có “đảng quyền” chứ không có “nhân quyền”. Người dân dưới chế độ cộng sản bị kiểm soát mọi suy tư, họ cho rằng “tư tưởng hướng dẫn hành động”, mọi đức tính cá thể đều vứt bỏ để xây dựng “con người mới, con người Xã Hội Chủ Nghĩa” (thuyết cộng sản). 

Con người dưới chế độ cộng sản không có một thứ quyền nào cả ngoài quyền phải phục tùng chế độ. Hiện nay, tại Việt Nam ai viết trên blog, vào đọc internet, email cho bạn bè, nhận được ít tiền của bạn bè ở nước ngoài đều có thể bị gán vào vi phạm điều 88 ít nhất là 3 năm tù cải tạo thêm vài năm tù nhà và có thể lên đến 12 năm. Ở chế độ tự do, nếu bỏ tù theo kiểu luật rừng 88 của cộng sản thì chắc người dân cả nước vào nhà tù. 

Như vậy còn chế độ csVN cai trị thì nói chi đến chuyện bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án “nhân quyền xấu đi”, hoặc quốc hội Châu Âu họp ra nghị quyết khẩn về nhân quyền tại Việt Nam... Không lẻ bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam có nhân quyền mà đến nên năm 2012 nó xấu đi, hoặc quốc hội Châu Âu bây giờ mới nhìn ra là csVN vi phạm nhân quyền nên mới họp lên quyết nghị gấp. Xin thưa, dưới sự cai trị của nhà nước csVN, VIỆT NAM KHÔNG CÓ NHÂN QUYỀN. Đã không có thì làm gì nói nó xấu hơn, hoặc nó đang trong tình trạng báo động? 

Sỡ dĩ quý vị dân cử ở nước ngoài thấy rõ hơn là vì dân Việt Nam nay, đói khổ và bị oan nghiệt quá, con giun đạp dưới đất nó còn vùng vẫy huống gì con người, cho nên dân lên lên tiếng nói cho lẽ phải, đòi công đạo, đòi lại những tài sản bị csVN cướp mất v.v... thì bị nhà nước csVN đàn áp dã man nên quý vị mới thấy vi phạm nhân quyền! 

Vấn đề hai: Khi quý vị thấy như vậy, thì những bản lên tiếng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Nghị Quyết Khẩn của Quốc Hội Châu Âu có giá trị thực tế gì để chế tài csVN vi phạm nhân quyền hay chỉ là một buổi họp, một bản lên tiếng, một cảnh cáo bằng mấy trang giấy? Rồi tại Việt Nam, người phát ngôn lên cải chính “các ông nói sai rồi, nước tôi nhân quyền hơn các ông” vậy thì “Sư nói sư phải, Vãi nói vãi hay” và kết thúc nhân quyền của một năm, sang năm nói tiếp. 

Những lên án nhân quyền hằng năm này đối với ngoại giao Hoa Kỳ và Liên hội Châu Âu nhiều lần trước đây nhưng nhà nước csVN cứ lờ đi và cứ tiếp tục “KHÔNG CÓ NHÂN QUYỀN”. 

Vấn đề ba: Trong khi lên án nhân quyền ở Việt Nam thì đáng ra về phía người lên án phải có biện pháp làm cho chế độ đó không còn tồn tại, nhưng quý vị lại làm ngược lại để có hành vi thân thiện với nhà nước cộng sản Việt Nam như: Việt Nam có thể đặt mua sáu phi cơ tuần tiểu P-3C Orion của Hoa Kỳ, là loại máy bay chống tàu ngầm rất hiệu quả và Mỹ đồng ý, Nhật - Việt hợp tác tuần tra trên Biển Đông, khởi động năm Pháp-Việt tại Hà Nội, viện trợ nhân đạo cho Việt Nam v.v... những điều này làm cho nhà nước csVN xem thường về những lên án nhân quyền từ Tây phương. Có phải chăng đây là chính sách cố hửu về ngoại giao của siêu cường “cây gậy và củ cà rốt” để đạt mục đích cho quyền lợi của mình chứ không phải là vấn đề nhân quyền thật sự. 

Vấn đề bốn: Người dân Việt Nam cám ơn về sự lên tiếng của các nước cường quốc về tình trạng nhân quyền Việt nam. Người Việt Nam muốn có nhân quyền phải tự đứng lên bởi đôi chân của mình, bằng sức mạnh của dân tộc mình mới có được. Không chờ cộng sản ban cho ta nhân quyền, và không chớ các nước tây phương đấu tranh cho nhân quyền người Việt Nam. 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi