lundi 15 avril 2013

Thư yêu cầu xin lỗi

Công lý Đoàn Văn Vươn - Thư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn gởi "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh"Thư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn
(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)

Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4
---

THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Gửi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi:

1. Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
2. Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
3. Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

Sau khi xét rằng:

1. Việc chúng tôi khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn là hoàn toàn phù hợp với quyền công dân được quy định tại Điều 53 Hiến pháp hiện hành;

2. Việc tác giả Trung Nhân và một số cá nhân có thẩm quyền liên quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” vào ngày 09-04-2013 trên website doanthanhnienluat.com, công khai cho rằng hành động khởi xướng Tuyên ngôn của chúng tôi là: “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện”, với giải thích: “Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập (...) ...hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng,” chẳng những đã xem thường quyền hiến định của công dân Việt Nam, mà còn có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác” và tội “vu khống” được quy định tương ứng tại các điều 121 và 122 Bộ luật Hình sự;

3. Việc các cá nhân trên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, cũng trong bài viết này, công bố kết quả học tập của hai sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều 38 Bộ luật Dân sự.

YÊU CẦU:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM gỡ bỏ bài viết nêu trên, đồng thời công khai xin lỗi chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, trên website doanthanhnienluat.com trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 04 năm 2013.

Chúng tôi để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, hoặc tố cáo, hoặc yêu cầu khởi tố – trong trường hợp yêu cầu trên không được đáp ứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Người yêu cầu:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)

http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/04/thu-yeu-cau-xin-loi.html

______________

Đã đăng:

Đoàn TNCS trường ĐH Luật 'đánh' các sinh viên chủ xướng Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn

Dân Làm Báo - Trước ngày xử nông dân Đoàn Văn Vươn và thân nhân, 3 sinh viên luật Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn (tức nhà thơ Bùi Chát) và Phạm Lê Vương Các đã khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Tuyên ngôn này đã được hơn 2700 người ký tên ủng hộ. Trước sự kiện này, Đoàn trường của ĐH Luật Sài Gòn đã ra tay đánh dưới lưng quần, cùng với báo Nhân Dân của đảng xếp sinh viên Phạm Lê Vương Các vào diện "thế lực thù địch".
Trong bài viết "Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn" đăng trên trang web doanthanhnienluat.com đã viết về những sinh viên luật này như sau:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi