mardi 30 avril 2013

Sử dụng Facebook an toàn

Ban Biên Tập No Firewall
2012/05/15


Nếu bạn là người dùng Facebook chắc chắn bạn thường xuyên trao đổi với người quen qua chức năng "message". Có bao giờ bạn lo ngại kẻ xấu xem lén những trao đổi riêng tư của bạn trên Facebook không?  Bạn có lo ngại tài khoản Facebook với biết bao friends mà bạn đã gầy dựng bị xâm nhập không?  Sau đây là ba điều căn bản bạn nên lưu ý đến để bảo vệ hoạt động Facebook của bạn.

Trong tài khoản Facebook của bạn, vào Account Settings (Thiết lập tài khoản)

Chọn phần Security (Bảo mật). Các chức năng sau đây cần được bật/mở lên.

 • Secure Browsing (Duyệt bảo mật): để vào facebook bằng https thay vì http. Như thế thông tin qua lại giữa trình duyệt và facebook server đều được mã hoá. Không ai nghe lén được dọc đường đi.

 • Login Notifications (Thông báo đăng nhập): Nếu có ai login vào từ một địa điểm khác lạ với các điểm IP mà bạn thường vào, thì Facebook sẽ gửi email thông báo cho bạn biết. 

 • Login Approvals (Xét duyệt đăng nhập): Nếu login vào từ địa điểm lạ, Facebook sẽ gửi mã số về điện thoại di động của bạn. Phải điền vào mã số đó mới login vào được. Với chức năng này, kẻ gian nếu có đánh cắp được login/password của bạn cũng không vào được.


Secure Browsing (Duyệt bảo mật)


Login Notifications (Thông báo đăng nhập)

Để bật/mở chức năng này lên, bấm vào Edit / Chỉnh sửa, đánh dấu vào hàng Email hay Text message hay cả hai, rồi lưu giữ lại. Nếu chọn Text message thì bạn phải ghi danh số điện thoại di động với Facebook.


Login Approvals (Xét duyệt đăng nhập)Để bật/mở chức năng này lên, bấm vào Edit / Chỉnh sửa, đánh dấu vào hàng sau đây rồi bấm nútSave Changes / Lưu Thay Đổi.

Sau đó bạn sẽ đi qua tiến trình thiết lập gồm có việc điền vào số điện thoại di động, nhận mã số của Facebook gửi đến, điền vào mã số để xác nhận. Khi thấy khung hình sau đây, bấm vào nút "Set Up Now" để đi tiếp.


Trong khung này, bạn cần điền vào số điện thoại di động của quốc gia đang cư ngụ. Bấm nút "Continue" để tiếp tục. Facebook sẽ gửi mã số đến điện thoại di động của bạn.


Sau khi nhận được, bạn điền vào mã số trong khung sau đây, rồi bấm"Continue".


Sau đó bấm nút "Close"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi