vendredi 24 janvier 2014

Ai cướp băng-rôn tại lễ tang anh Lê Hiếu Đằng...ở chùa Xá Lợi ?

Những kẻ nào xông vào cướp Băng rôn?
Người mặc complet đen cố giật lại là anh Hoàng Dũng
 Tên côn đồ nào đây?
Tên này là ai ?
Ảnh: CTV
chụp trưa ngày 24/1 tại sân chùa Xá Lợi 

 tham khảo: 

Hai băng rôn "Bauxite VN" và "Diễn đàn XHDS" đã bị ăn trộm bí mật chôm đêm 23/1 
và sáng BTC phát hiện, đã đặt băng rôn thay thế thì cũng đã bị cướp giật ngay tại chỗ như trên...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi