jeudi 30 janvier 2014

Thư Xuân của Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt

Thư Xuân của Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi