jeudi 23 janvier 2014

Liên đoàn Lao động Việt được thành lập

01212014-free-viet-labor-fede.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Các diễn giả trong Hội nghị tại khách sạn First Hotel ở Bangkok Thái Lan. (Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (ngồi bên phải)
Các din gi trong Đi Hi ti khách sn First Hotel Bangkok Thái Lan. (Giáo sư Nguyn Ngc Bích ngi bên phi)
RFA
Nghe bài này
Trong hai ngày 17 và 18 va qua mt t chc tranh đu cho quyn li người lao đng Vit Nam đã được thành lp qua đi hi ln th nht mang tên Liên đoàn Lao đng Vit t do, gi tt là Lao Đng Vit được t chc ti th đô Bangkok ca Thái Lan.
Vì  quyn li người lao đng Vit Nam
T nhiu năm qua các t chc hot đng vì quyn li cho người lao đng Vit Nam đã đóng góp nhng nhân t quan trng và tích cc cho vic thúc đy gii ch và ngay c chính ph Vit Nam phi xem xét chính sách cũng như cách đi x vi người lao đng trong nước cũng như quc tế khi xut khu lao đng Vit sang các nước th hai.
Các t chc này hot đng trong tinh thn tương tr cho người lao đng Vit Nam giúp h biết được quyn li ca mình trong khi làm vic dưới tình trng hoàn toàn b khng chế, o ép bi Tng Liên Đoàn Lao ĐngVit Nam, mt t chc do nhà nước qun lý và điu hành.
Sau mt thi gian hot đng bn t chc có tên Công đoàn Đc lp Vit Nam, Hip hi đoàn kết công nông Vit Nam, Phong trào lao đng Vit Nam và y ban bo v người lao đng Vit Nam đã cùng nhau tp hp li đ tr thành liên đoàn có cái tên hoàn toàn mi đó là Liên Đoàn Lao Đng Vit T do (Free Viet Labor Federation)
Tham d hi ngh này chúng tôi nhn thy có hơn hai mươi đi din các t chc va nói t nhiu quc gia như B, Đc, Pháp, Áo, Ba lan, Úc, M, Mã Lai, Thái Lan, và đc bit có c Vit Nam đã tp hp nơi phòng hi ngh ca khách sn First Hotel ti Bangkok Thái Lan đ bu Ban chp hành nhim k đu tiên.
Bn t chc có tên Công đoàn Đc lp Vit Nam, Hip hi đoàn kết công nông Vit Nam, Phong trào lao đng Vit Nam và y ban bo v người lao đng Vit Nam đã cùng nhau tp hp li đ tr thành liên đoàn có cái tên hoàn toàn mi đó là Liên Đoàn Lao Đng Vit T do
Khách mi ca đi hi này là hai v giáo sư ging dy v t chc xã hi dân s cũng như quyn li người lao đng đến t Australia. Đc bit vi phát biu ca ông Bent Gerht, Ch tch khu vc Đông Nam á ca t chc Worker Rights Connection đã giúp cho đi hi thêm nhiu kinh nghim khi điu hành mt đường giây bo v người lao đng xuyên sut nhiu nước ti khu vc.
Ông Bent Gerht, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của tổ chức Worker Rights Connection. RFA
Ông Bent Gerht, Ch tch khu vc Đông Nam Á ca t chc Worker Rights Connection. RFA
Lut sư Charles Hector thuc t chc Human Rights Defender cũng trao đi kinh nghim ca ông v các v tranh chp lao đng mà ông tng tham gia tranh cãi ti Malaysia và các nước.
T Vit Nam, nhà bt đng chính kiến Lê Th Công Nhân, đi din cho quôc ni ca t chc Phong trào Lao đng Vit Nam đã góp tiếng phát biu v hin trng công đoàn do nhà nước ch trương, qua kết ni video conference Lê th Công Nhân cho biết v hin trng ca công đoàn Vit Nam do nhà nước qun lý:
-H thng công đoàn này ch là mt t chc mt cánh tay ni dài ca th chế đc tài Vit Nam vá hoàn toàn do Đng Cng sn Vit Nam thành lp. Người ta ch đo hot đng ch nó hoàn toàn không có s đc lp trong s hot đng ca nó trong kinh phí duy trì hot đng cũng như các ni dung đi ni cũng như đi ngoi. Quý v có th tìm hiu điu này qua điu l ca h có quy đnh rt rõ h chu hoàn toàn s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam và nhân viên làm vic văn phòng và các ch tch thì đu nhn lương nhà nước và đu được b nhim bi các Đng y ca các cơ quan Đng là nơi quyết đnh đu tiên và cũng là cui cùng ai v trí nào trong các công đoàn này. H thng công đoàn này được t chc như mt b máy hành chính t trên xung dưới và chính vì thế nên bt k hot đng nào ca nó đu chu s ch đo ca Đng Cng sn Vit Nam.
Thành viên chính thc ca Nghip đoàn Lao đng Thế gii
Ông Trn Ngc Thành, ch tch Phong trào Lao đng Vit Nam cho biết nhng công tác sp ti sau khi Ban chp hành Liên Đoàn Lao Đng Vit T do được bu ra:
Sau khi chúng tôi t chc đi hi ln này và hp nht thành Liên đoàn Lao đng Vit T do thì công vic đu tiên chúng tôi s hot đng đ tr thành thành viên chính thc ca Nghip đoàn Lao đng Thế gii IDOC và bước tiếp theo chúng tôi s vn đng đ Liên đoàn Lao đng Vit T do được hot đng hp pháp và công khai ti Vit Nam
Ông Trn Ngc Thành
-Sau khi chúng tôi t chc đi hi ln này và hp nht thành Liên đoàn Lao đng Vit T do thì công vic đu tiên chúng tôi s hot đng đ tr thành thành viên chính thc ca Nghip đoàn Lao đng Thế gii IDOC và bước tiếp theo chúng tôi s vn đng đ Liên đoàn Lao đng Vit T do được hot đng hp pháp và công khai ti Vit Nam.
Quang cảnh Hội Nghị . RFA
Quang cnh Hi Ngh. RFA

Ông Đoàn Vit Trung, Ch tch y ban Bo v người lao đng Vit Nam khi được hi liu Liên đoàn Lao Đng Vit s nm bt cơ hi ra sao khi quy đnh ca TPP là nếu Vit Nam mun vào TPP thì buc phi có nghip đoàn lao đng đc lp, ông Trung cho biết:
-Nhìn v tương lai tôi thy có hai hướng có th xy ra nhưng chưa biết hướng nào, ti vì nó là tương lai mà. Mt hướng là tiếp tc con đường như lâu nay có nghĩa là chúng tôi tiếp tc công vic mà chúng tôi đã làm như đã được báo cáo trong đi hi. Mt con đường khác có th được v ra là thương ước TPP có th m ra mt cơ hi. Trong trường hp TPP được ký kết và Vit Nam được thu nhn và TPP có điu khon đòi hi các quc gia thành viên phi cho phép thành lp nghip đoàn đc lp được hot đng và nếu không cho phép thì TPP s b bãi b cho quc gia đó. Trong trường hp này thì tôi nghĩ tình hình cho người lao đng s bt đu sáng sa hơn.
Dĩ nhiên là con đường s còn nhiu chông gai lm vì nhà cm quyn Hà Ni s không d dàng chp nhân nhng đòi hi thc tế. Chúng tôi có th tiên liu h s cho phép nhng nghip đoàn gi là đc lp nhưng bên trong h quy phá đ cho không hot đng được. Nhưng dù trường hp như vy xy ra chăng na nó vn sáng sa hơn bây gi không có mt nghip đoàn đc lp nào được phép c. Đây là con đường mà tôi hy vng s vch ra trong vòng vài năm ti kjhi TPP hot đng, nhưng ngay c nếu điu đó không xy ra thì chúng tôi vn hot đng như t trước ti nay.
Tôi xin kêu gi công nhân trong nước hãy mnh dn vượt qua s s hãi ca mình bi vì tiếng nói ca mình rt quan trng, nó bo v cho quyn li, cuc sng ca mình cũng như nhân quyn, nhân phm ca mình. Là người công nhân chúng ta cn phi có nhân phm. Mình bán sc lao đng ch không bán nhân phm
Ông Nguyn Đình Hùng
Ông Nguyn Đình Hùng, mt viên chc ca Nghip đoàn lao đng Úc tham gia đi hi cho biết nhn xét ca ông v khó khăn trước mt mà liên đoàn Lao đng Vit s gp trong thi gian ti, tuy nhiên theo ông nếu người lao đng trong nước biết kết hp vi kh năng hin có ca Lao Đng Vit thì s thành công s d dàng hơn:
-Theo tôi thì vic khó khăn trước mt là nhng t chc hay hip hi công nhân trong nước ging như t chc nghip đoàn đc lp ti mi hãng xưởng, cơ s thì h cn t chc li vi nhau đ tp hp li dưới cái dù ca Lao đng Vit đ bo v công nhân trong nước. Hin nay trong tình hình ti Vit Nam không cho nhng t chc đó được thành lp theo xã hi dân s và trên thc tế chưa có t chc nào chính thc được công nhn. Có chăng na thì h cũng thành lp trong vòng kín đáo và hot đng bí mt cho nên đó là vic trước mt nhìn thy.
Nhân tin đây tôi xin kêu gi công nhân trong nước hãy mnh dn vượt qua s s hãi ca mình bi vì tiếng nói ca mình rt quan trng, nó bo v cho quyn li, cuc sng ca mình cũng như nhân quyn, nhân phm ca mình. Là người công nhân chúng ta cn phi có nhân phm. Mình bán sc lao đng ch không bán nhân phm vì vy hãy mnh dn đng ra thành lp nhng nghip đoàn cơ s dưới cái dù ca Lao đng Vit. Lao đng Vit là nơi có li trước mt vì s đưa tiếng nói ca người công nhân trong nước ra quc tế và nh nhng công đoàn quc tế cũng như các chính ph can thip cho công nhân trong nước chúng ta.
Được biết trong thi gian qua, do b theo dõi, trù dp nên hai t chc trong nước là Công đoàn Đc lp Vit Nam, Hip hi đoàn kết công nông Vit Nam gp rt nhiu khó khăn và đôi khi buc phi rút vào bí mt. Tuy nhiên đ bù li Phong trào Lao đng Vit Nam và y ban bo v người lao đng Vit Nam đã có nhng thành công đáng k, ni bt nht là hot đng thúc đy người lao đng trong nước đng lên giành li quyn li ca mình và bo v thành công hàng trăm công nhân Vit lao đng ti Malaysia.

S kết hp gia các t chc trong và ngoài nước là mt n lc bn b ca các bên. Liên Đoàn Lao Đng Vit T Do tuy mi ra đi nhưng đã có rt nhiu kinh nghim tranh đu vì vy có th nói t chc này là nim hy vng cho người công nhân Vit Nam.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi