dimanche 19 janvier 2014

Tuyên bố của Đảng Việt Tân trong Ngày 40 Năm Tổ Quốc Mất Hoàng Sa

arton14084-c7fa3Ngày 19 tháng 1 năm 1974, tức đúng 40 năm trước đây, 74 người con của dân tộc Việt Nam đã hy sinh trên Biển Đông để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước sự xâm lăng của Trung Quốc.
Toàn thể đảng viên Đảng Việt Tân thành kính nghiêng mình trước anh linh 74 Anh Hùng Dân Tộc thuộc Hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Chúng tôi, một lần nữa, kính gởi lời cảm tạ từ đáy lòng và niềm cảm thông sâu xa đến 74 gia đình đã dâng hiến người thân của mình cho đất nước.
Nhưng sau những hy sinh cao cả đó, đất nước Việt Nam, trong 40 năm qua, lại rơi ngày càng sâu vào  vòng xâm lăng tiệm tiến của Bắc Kinh. Chủ quyền biển đảo, tài nguyên dưới lòng biển, và cả ngành đánh cá bao đời của Việt Nam trên Biển Đông đều bị ngang nhiên cướp đoạt. Tệ hại hơn nữa, nay Bắc Kinh đã chiếm hẳn nhiều vùng biên giới bao gồm cả các cao điểm quân sự, nhiều khu rừng đầu nguồn, nhiều khu vực giữa lòng đất nước Việt Nam kể cả những vùng quân sự chiến lược như “Nóc nhà Đông Đương”. Đó là chưa kể những lan lấn của Bắc Kinh trong lãnh vực kinh tế và văn hóa.
Với lòng tưởng nhớ các anh hùng dân tộc trong ngày linh thiêng này và trong tinh thần trách nhiệm của các con dân nước Việt trước tình trạng hiểm nghèo của chủ quyền đất nước, Đảng Việt Tân long trọng khẳng định quan điểm và lập trường sau đây:
  • Những người dân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ đất nước là những Anh Hùng Dân Tộc và phải được trân trọng đưa vào sử sách ngàn đời. Những vị anh hùng này phải được đặt vượt trên mọi quan điểm chính trị và vượt trên mọi nhu cầu của các chế độ cầm quyền. Những hành vi xúc phạm đến mộ phần, tẩy xóa tên tuổi các anh hùng dân tộc ra khỏi sử sách là những việc làm vô đạo đức, vô văn hóa, và đáng bị lên án.
  • Không bao giờ xem việc mất lãnh thổ, lãnh hải của cha ông là chuyện đã rồi. Khi chưa có điều kiện lấy lại thì mọi nỗ lực ghi khắc chủ quyền vào sử sách Việt Nam và hồ sơ quốc tế phải được thực hiện tối đa bởi các thế hệ hiện tại và tô đậm liên tục bởi các thế hệ tương lai. Và ngay khi có cơ hội, dân tộc Việt Nam sẽ tùy theo điều kiện của đất nước đề ra phương cách hữu hiệu nhất để lấy lại các phần lãnh thổ, lãnh hải đã mất. Không bao giờ, vì bất kỳ lý do gì, thừa nhận một phần nào của lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam thuộc về ngoại bang. Sự thừa nhận đó là hành động phản quốc.
  • Bảo vệ đất nước là trách nhiệm chung và đòi hỏi nỗ lực của toàn dân mà các chính phủ chỉ là điểm hội tụ. Không một chính phủ nào, kể cả chế độ hiện nay, có thẩm quyền
(1) Cấm cản người dân bày tỏ lòng yêu nước như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hiện nay.
(2) Giam cầm những người dân báo động họa ngoại xâm và kêu gọi bảo vệ tổ quốc như các nhà yêu nước Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quốc Quân, …
(3) Giấu giếm những văn kiện, bản đồ biên giới đã ký kết với ngoại bang như các bản đồ biên giới Việt – Trung đã ký kết từ năm 1999, …
Lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam thuộc về cả dân tộc. Không một cá nhân, đảng phái, chủ nghĩa nào có quyền dâng nhượng hay trao đổi bất kỳ phần chủ quyền nào của đất nước với ngoại bang. Mọi ký kết dâng nhượng đều vô giá trị và những kẻ ký kết sẽ có ngày phải ra trước tòa án của dân tộc. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, bản Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958 — công nhận chủ quyền lãnh hải Trung Quốc bao gồm cả Hoàng Sa Trường Sa và Biển Đông — cần phải được phủ nhận công khai trước thế giới. Đây là văn kiện mà Bắc Kinh đang dùng làm nền tảng biện minh cho hành vi xâm lược của họ tại Biển Đông.
Theo bước 74 Anh Hùng Dân Tộc tại Hoàng Sa, toàn thể đảng viên Đảng Việt Tân nguyện tranh đấu, xây dựng một thể chế mới mà trong đó các chính phủ có trách nhiệm đề cao lòng yêu nước của toàn dân, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, và tìm mọi phương cách phù hợp để lấy lại những phần lãnh thổ, lãnh hải đã mất.
Ngày 19 tháng 1 năm 2014
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi