lundi 27 janvier 2014

Tuyển tập báo cáo của blogger về nhân quyền Việt Nam


Danlambao - Như Dân Làm Báo đã đưa tin, lần đầu tiên, một phái đoàn gồm toàn đại diện của các nhóm dân sự độc lập trong nước đã lên đường sang Hoa Kỳ và châu Âu để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Đặc biệt, phái đoàn sẽ tham dự buổi điều trần của chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ thủ tục Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR), ngày 5/2 sắp tới. 

Trước đó, vào ngày 30/1, phái đoàn sẽ tổ chức Ngày Việt Nam để trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam kể từ tháng 5/2009 khi chính phủ Việt Nam đưa ra những hứa hẹn cải thiện nhân quyền trong lần Kiểm điểm Định kỳ thứ nhất.

Được biết, ngoài những bức ảnh, video ghi lại những vụ đàn áp, vi phạm nhân quyền tràn lan trong vòng 4-5 năm qua, một tài liệu quan trọng mà phái đoàn sẽ trình bày với cộng đồng quốc tế, là tuyển tập các báo cáo của khối xã hội dân sự về nhân quyền Việt Nam.

Tuyển tập này bao gồm 6 báo cáo, đều được soạn thảo bằng tiếng Anh:

1. Stakeholder submission for the UPR of Vietnam 2014. Đây là báo cáo chính trong tuyển tập, do VOICE, Dân Làm Báo, Truyền thông Chúa Cứu thế, Con Đường Việt Nam, và Freedom House, phối hợp thực hiện vào tháng 5/2013. Nó cũng là phần “báo cáo của các bên liên quan” (stakeholder submission), một trong các nguồn tài liệu chính để Nhóm Làm Việc về UPR của Liên Hợp Quốc sử dụng làm căn cứ đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

2. Vietnam 2013 Human Rights Report (Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2013), do Dân Làm Báo thực hiện.

3. Human Rights Day in Vietnam (Báo cáo về những vụ đàn áp blogger nhân ngày Nhân quyền Quốc tế), do Mạng Lưới Blogger Việt Nam thực hiện.

4. Freedom of Religion and Artistic Expression (Về tự do tôn giáo và quyền tự do sáng tác), do VOICE thực hiện.

5. How State Impunity Operates (Lợi dụng luật pháp để chống tự do ngôn luận), bài viết của nhà báo Đoan Trang.

6. Chronology of Blogging Movement in Vietnam (Lịch sử blog Việt).

Dân Làm Báo sẽ đăng tải tất cả các báo cáo trong tuyển tập này, để bạn đọc tham khảo. 

Có thể coi đây như những tiếng nói độc lập cất lên từ trong nước, nhằm cố gắng phản ánh đến thế giới thực trạng quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Theo kế hoạch, phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam sẽ trao tuyển tập báo cáo này cho các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế có mặt tại phiên điều trần UPR của Việt Nam (ngày 5/2) và tại hội thảo Ngày Việt Nam (30/1). 

Phái đoàn gồm các blogger đại diện cho No-U Việt Nam, VOICE, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi