vendredi 24 janvier 2014

Thêm một bằng chứng bán nước rõ ràng của đảng CSVN


Trần Quốc Việt (Danlambao) - Một cuốn sách của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ấn hành ở Hà Nội vào năm 1965 khẳng định rất rõ ràng quần đảo Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc.

Cuốn sách tiếng Anh nhan đề "Sự can thiệp và xâm lược của Mỹ tại Việt Nam trong suốt hai mươi năm qua" (U.S Intervention and Aggression in Viet Nam during the last twenty years). Dưới trang đầu của sách ghi rõ "Bộ Ngoại Giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hà Nội, 1965".

Đoạn thứ ba ở trang 35 (chương 4) sách ghi như sau:

"Bản chất xâm lược và hiếu chiến của Chính Phủ Mỹ càng phơi bày rõ ràng hơn nữa qua hành động ngạo mạn sau: vào ngày 24 tháng Tư, 1965 Tổng Thống Johnson quy định toàn thể Việt Nam và vùng biển kế cận mà từ bờ biển Việt Nam trải dài đến 100 dặm, vàphần hải phận của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa xung quanh Quần đảo Hoàng Salà "khu vực chiến đấu" của lực lượng vũ trang Mỹ. Thực chất đây là một động thái nhằm phong tỏa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và đồng thời, chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu quân sự trên phạm vị lớn hơn." (xem hình trang 35)

Nguyên văn tiếng Anh như sau:

"The aggressive and bellicose features of the U.S Government are further laid bare by the following arrogant action: on April 24, 1965, President Johnson designated the whole of Viet Nam and the waters adjacent thereto up to 100 miles from the Vietnamese coasts, and part of the territorial waters of the Chinese People's Republic around the  Paracels islands as a "combat zone"of the U.S. armed forces. This is in essence a move towards a blockade of the Democratic Republic of Viet Nam, and at the same time, a preparation for larger-seale military adventures"Bản đồ trên ở trang 36 về "Khu vực Tổng Thống Johnson quy định là "khu vực chiến đấu" của lực lượng Mỹ vào ngày 24 tháng Tư, 1965" được ghi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trên bản đồ ghi "Quần đảo Hoàng Sa" mà tên quốc tế là Quần đảo "Paracel". Tên vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa được in bằng tiếng Pháp "MER DE CHINE MERIDIONALE" (BIỂN NAM TRUNG QUỐC) (xem hình trang 36)

Như vậy bằng chứng bán nước của cộng sản Việt nam là hết sức rõ ràng qua văn kiện của chính Bộ Ngoại Giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Nguồn:

Vietnam Center and Archive, Texas Tech University

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi