dimanche 19 janvier 2014

Tăng Đoàn PGVN Thống Nhất tặng quà cho Thương Phế Binh VNCH và phát quà cứu trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế


Bạn đọc Danlambao - Hòa thượng Thích Không Tánh chia sẻ với các anh em thương phế binh: "các anh, các bác là chiến sĩ quốc gia, chứ không phải "Ngụy" gì cả, các anh đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước, thì các anh có quyền tự hào, và không có gì phải e ngại..."

Ngày 18/1/2014 Phái đoàn cứu trợ của Tăng Đoàn PGVN Thống Nhất ghé thăm và tặng quà cho bà con bị bão lụt tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phái đoàn gồm có: Hòa thượng Thích Không Tánh - trưởng đoàn, Hòa thượng Thích Chơn Niệm, Đại đức Thích Tín Hạnh, Đại đức Thích Minh Nhiếp, Đại đức Thích Phước Khánh, Đại đức Thích Phước Tịnh cùng chư tăng, Phật tử Thừa Thiên Huế.

Trước khi đi tặng quà cho đồng bào nghèo khổ bị bão lụt, Hòa thượng trưởng đoàn cùng với chư tôn đức tại Thừa Thiên Huế, đã tổ chức tặng quà từ thiện Tất Niên cho 15 anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, tại Chùa Phước Thành, Huế. Mỗi phần quà là một gói bánh mứt tết và một phong bì 500.000 VNĐ.

Anh em Thương Phế Binh VNCH vô cùng xúc động và kính gửi lời cám ơn Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ở Canada, đã nhớ đến anh em mà gửi cho quà.

Hòa thượng trưởng đoàn chia sẻ với các anh em thương phế binh: "các anh, các bác là chiến sĩ quốc gia, chứ không phải "Ngụy" gì cả, các anh đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước, thì các anh có quyền tự hào, và không có gì phải e ngại...".

Sau đó phái đoàn đến huyện Hương Thủy để tiếp tục việc cứu trợ cho đồng bào nạn nhân bão lụt.

Dưới đây là một số hình ảnh Phái đoàn cứu trợ tại Thừa Thiên Huế.

Phái đoàn cứu trợ của TĐPGVNTN tại Thừa Thiên Huế

HT Thích Không Tánh và HT Thích Chơn Niệm nói chuyện với anh em thương phế binh

Hòa thượng Thích Không Tánh tặng quà cho anh em thương phế binh

Hòa thượng Thích Chơn Niệm tặng quà cho anh em thương phế binh

Đại diện thương phế binh VNCH kính gửi lời cám ơn

Phần lớn anh em thương phế binh đến nhận quà đều bị mất một chi của thân thể

Hòa thượng trưởng đoàn thăm hỏi đồng bào ở Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Chơn Niệm gửi lời thăm hỏi đến đồng bào

Hòa thượng trưởng đoàn tặng quà cho bà cụ lớn tuổi

Hòa thượng Thích Chơn Niệm tặng quà cho đồng bào

Đại đức Thích Tín Hạnh tặng quà

ĐĐ Thích Minh Nhiếp, Thích Phước Tịnh tặng quà

Toàn cảnh buổi tặng quà

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi