dimanche 19 janvier 2014

Họa nguyễn thân. - Kỹ Sư Nguyễn Văn Thạnh


Trong các loại tai họa, không có tai họa nào lớn bằng tai họa mất nước. Chống giặc khó một thì chống phản quốc, tay sai khó 10.
Giặc gây tội ác 1, tay sai gây 10.
Trong một stt trước tôi có nhắc đến một viên tay sai khét tiếng là nguyễn thân, tội ác hắn gây ra cho dân tộc thì không bút nào tả xiết.
Phương pháp gây tội ác của hắn là làm theo ý giặc, khủng bố nghĩa sĩ.
Tôi thấy, ngày nay tình hình cũng tương tự, có một bộ phận làm theo ý giặc, ngăn cản chuyện tưởng niệm anh hùng tử sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa tổ quốc.
Mới sáng tinh mơ, tôi đã bị một nhóm đông đảo công an gõ cửa phòng yêu cầu làm việc về trộm cắp (tôi sẽ viết stt cập nhật chuyện này). Đi uống cafe cùng bạn bè tọa đàm về Hoàng Sa thì bị mật vụ theo sát. Không biết khủng bố thế nào mà chủ quán đành đạn đuổi hàng chục khách trong khi quán thì đầy ghế trống.
Qua quán mới thì cũng bị mật vụ theo sát nút. Lớp làm việc với chủ quán, lớp ngồi quây quanh. Mặc chiếc áo có chữ Hoàng Sa chụp hình cũng không được.
Một ly cafe không bình yên giữa chốn Đà thành. HOÀNG SA SAO BÌNH YÊN?
Họa mất nước được nối giáo bỡi nhóm Việt gian, hại nước, hại dân.
Khi nào người Việt Nam thấy được mối họa này?
NVT.
Stt tiếp: Nhận diện và trừng phạt Nguyễn Thân.
P.s Tôi viết không vì bực tức, thù hằn cá nhân. Tôi viết vì muốn cho quốc dân đồng bào thấy được mối họa đất nước mắc phải.
Tôi làm không phải để lu loa mà để góp một tay cho đất nước có tương lai. Đời nào cũng có những kẻ bao đồng. Nước không bị diệt cũng có công một phần của kẻ bao đồng.
Mong các bạn thấu hiểu!


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi