lundi 28 avril 2014

DI CHÚC CỦA CHỊ CẤN THỊ THÊU - NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ BỊ BẮT SÁNG 25-04-2014"Khi tôi bị bắt vào tù, tôi xin nhờ gia đình và bà con gửi cho tôi một ít chăn màn, quần áo, nhất là quần áo rét, nếu cần phải 'lụy' công an để được đem các thứ này vào thì gia đình và bà con cũng cố gắng giúp tôi.

Khi tôi bị bắt thì gia đình và bà con hãy photo giấy ủy quyền này để mỗi người đi đòi sự công bằng cho tôi đều cầm trong tay một bản làm bằng chứng là đã có sự ủy quyền của tôi.

Khi tôi bị bắt nếu Công an dùng nhục hình để ép cung, mớm cung và tra tấn đánh đập tôi đến chết thì tôi nhờ bà con và gia đình mang xác tôi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội và Chính phủ để làm sáng tỏ sụ việc. Nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi thì gia đình và bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng nhân quyền Thế giới kêu gọi can thiệp giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam". 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi