dimanche 24 novembre 2013

Ai chia rẽ dân tộc ?

Photo : Ai chia rẽ dân tộc ?

Nghệ An – 23/11/2013 – Trong những năm gần đây, liên tục xảy ra những vụ việc đụng độ đáng tiếc giữa chính quyền và các tổ chức xã hội khác. Các vụ việc được nhận định là bắt nguồn từ các nguyên nhân khác nhau. Không thể nêu hết các sự việc diễn ra khắp cả nước được vì quá nhiều. Chỉ tính riêng tại Nghệ An trong những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ việc đụng độ giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên – Giáo hạt Nhân Hòa – Giáo Phận Vinh ngày 03,04/09/2013. Các vụ việc trong mấy năm trở lại đây như Giáo điểm Con Cuông(Giáo hạt Bột Đà – Giáo phận Vinh), Giáo điểm Châu Bình – Quỳ Châu(Giáo phận Vinh),…. Tòa giám mục Xã Đoài liên tục có công văn yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An công nhận các giáo điểm trên. Thế nhưng chính quyền Nghệ An vẫn chừng chớn sợ điều gì đó khi cho phép Quyền tự do tôn giáo được thực thi trên các công dân.

Trước, trong và sau khi các sự việc đáng tiếc đó xảy ra, đồng loạt các cơ quan truyền thông chịu sự bóp họng của chính quyền, hay nói rõ hơn là đảng CSVN, liên tục dùng những văn từ sắc sảo, ném đá vào lãnh đạo Giáo phận Vinh và vu vạ các giáo dân xung quanh khu vực diễn ra đụng độ.

Mặt khác chính quyền Việt Nam liên tục bu lu, ba loa rằng chính sách nhất quán về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của mọi công dân đều được đảm bảo và tôn trọng. Đảm bảo đâu không biết, những cuốn sách nghiên cứu về những thứ vô bổ vẫn được soạn thảo, biên tập và ấn hành. Nhưng được LƯU HÀNH NỘI BỘ.

Cuốn sách dày gần 400 trang: TỔNG KẾT LỊCH SỬ 60 NĂM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG ĐẠO THIÊN CHÚA VÀ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở NGHỆ AN(1945 - 2005) do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành quý 3 năm 2013 bộc lộ rõ ràng sự chia rẽ dân tộc.
Xuyên suốt hơn 50 năm qua, chính quyền tỉnh Nghệ An liên tục rình mò, phá vỡ sự đoàn kết trong đồng bào giáo dân các giáo xứ, giáo điểm thuộc Giáo phận Vinh và các đồng bào dân tộc ít người nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những hoạt động này vẫn đang được tiếp tay thực hiện cho tới ngày hôm nay và còn tiếp diễn nữa.

Tội này ai sẽ chịu trách nhiệm và sẽ xử lý ra sao đây ? Khi chính những người thực thi pháp luật lại ngang nhiên chà đạp lên nó và sử dụng những quyền hành có thể để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Người Xứ Bố Sơn


Nghệ An – 23/11/2013 – Trong những năm gần đây, liên tục xảy ra những vụ việc đụng độ đáng tiếc giữa chính quyền và các tổ chức xã hội khác. Các vụ việc được nhận định là bắt nguồn từ các nguyên nhân khác nhau. Không thể nêu hết các sự việc diễn ra khắp cả nước được vì quá nhiều. Chỉ tính riêng tại Nghệ An trong những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ việc đụng độ giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại Giáo xứ Mỹ Yên – Giáo hạt Nhân Hòa – Giáo Phận Vinh ngày 03,04/09/2013. Các vụ việc trong mấy năm trở lại đây như Giáo điểm Con Cuông(Giáo hạt Bột Đà – Giáo phận Vinh), Giáo điểm Châu Bình – Quỳ Châu(Giáo phận Vinh),…. Tòa giám mục Xã Đoài liên tục có công văn yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An công nhận các giáo điểm trên. Thế nhưng chính quyền Nghệ An vẫn chừng chớn sợ điều gì đó khi cho phép Quyền tự do tôn giáo được thực thi trên các công dân.

Trước, trong và sau khi các sự việc đáng tiếc đó xảy ra, đồng loạt các cơ quan truyền thông chịu sự bóp họng của chính quyền, hay nói rõ hơn là đảng CSVN, liên tục dùng những văn từ sắc sảo, ném đá vào lãnh đạo Giáo phận Vinh và vu vạ các giáo dân xung quanh khu vực diễn ra đụng độ.

Mặt khác chính quyền Việt Nam liên tục bu lu, ba loa rằng chính sách nhất quán về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của mọi công dân đều được đảm bảo và tôn trọng. Đảm bảo đâu không biết, những cuốn sách nghiên cứu về những thứ vô bổ vẫn được soạn thảo, biên tập và ấn hành. Nhưng được LƯU HÀNH NỘI BỘ.

Cuốn sách dày gần 400 trang: TỔNG KẾT LỊCH SỬ 60 NĂM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG ĐẠO THIÊN CHÚA VÀ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở NGHỆ AN(1945 - 2005) do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành quý 3 năm 2013 bộc lộ rõ ràng sự chia rẽ dân tộc.
Xuyên suốt hơn 50 năm qua, chính quyền tỉnh Nghệ An liên tục rình mò, phá vỡ sự đoàn kết trong đồng bào giáo dân các giáo xứ, giáo điểm thuộc Giáo phận Vinh và các đồng bào dân tộc ít người nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và những hoạt động này vẫn đang được tiếp tay thực hiện cho tới ngày hôm nay và còn tiếp diễn nữa.

Tội này ai sẽ chịu trách nhiệm và sẽ xử lý ra sao đây ? Khi chính những người thực thi pháp luật lại ngang nhiên chà đạp lên nó và sử dụng những quyền hành có thể để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Người Xứ Bố Sơn
 — avec Le Dinh, à Tp Vinh - Nghệ An.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi