mardi 19 novembre 2013

Nữ LS.Lê Thị Công Nhân : CA phường Thụy Khuê đàn áp

Kính Mời quý vị theo dõi nữ LS.Lê Thị Công Nhân tố cáo CA phường Thụy Khuê đàn áp :

http://www.4shared.com/mp3/UWkfOvRC/1-_PV_LTCN_bi_dn_ap_19-11-2013.html?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi