dimanche 24 novembre 2013

Cực Lực Phản Đối Hành Vi Xúc Phạm Danh Dự, Xâm Phạm Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp Của Luật Sư Của Ban Chủ Nhiệm Đoàn Ls Thành Phố HN Nhiệm Kỳ VIIICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

CỰC LỰC PHẢN ĐỐI HÀNH VI XÚC PHẠM DANH DỰ, XÂM PHẠM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA LUẬT SƯ CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ VIII

Kính gửi:
- Chủ tịch Nước, Trương Tấn Sang;
- Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Hùng Cường;
- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo;
- Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Lê Thúc Anh;
- Các Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư Tp.Hà Nội nhiệm kỳ IX;
- Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;
- Các Luật sư hành nghề.

Tôi, luật sư Hà Huy Sơn số thẻ 5594/LS do Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 20/12/2010 thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng và cực lực phản đối hành vi xúc phạm danh sự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sau đây:

Ngày 23 - 24/11/2013, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX. Tôi, luật sư Hà Huy Sơn là Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Sơn địa chỉ số 15/4, ngõ 91, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH Hà Sơn số 01020752/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 26/08/2013 (thay đổi lần 3). Theo quy định tôi là đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX nhưng sáng ngày 23/11/2013, khi tôi đến tham dự Đại hội thì được các thành viên của Ban tổ chức Đại hội trả lời tôi là Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII thông báo tôi không có danh sách tham dự Đại hội.

- Căn cứ Điều 7 “Quyền và nghĩa vụ của luật sư” của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam theo Quyết định phê duyệt số 1106/QĐ-BTP ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Căn cứ Điều 8 “Quyền và nghĩa vụ của luật sư thành viên” của Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội theo Quyết định phê duyệt số 2645/QĐ-UBND ngày 11/06/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Điều 21 của Luật luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012,

Mặt khác, cho đến nay tôi chưa nhận được một văn bản nào của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hay của bất cứ cơ quan quản lý nhà nước nào thông báo hay quyết định tôi bị rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư, chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Điều 9, Điều lệ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hay Điều 10, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Do vậy, việc Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội không cho tôi tham dự Đại hội đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX ngày 23 -24/11/2013 là vi phạm các quy định của Luật luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Điều lệ của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Bằng văn phản này tôi cực lực phản đối hành vi xúc phạm danh dự, xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII. Tôi yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xin lỗi công khai.

Vì mục tiêu xây dựng một Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam tôi hy vọng nhận được sự lên tiếng của các quý vị với trách nhiệm người thực thi công vụ và sự ủng hộ của tất cả các luật sư đồng nghiệp!

Nơi nhận: Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2013

- Như trên;
- Lưu VP, 08b.


Luật sư Hà Huy Sơn


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi