dimanche 24 novembre 2013

Khốn Nhơn Sanh Đạo Cao Đài kiện công an Vĩnh Long lên LHQ


VRNs (24.11.2013) – Vĩnh Long – Công an Vĩnh Long thường xuyên quấy nhiễu các chức sắc tôn giáo thuộc Đạo Cao Đài Chơn truyền, kể cả làm lễ giỗ cũng bị công an rình rập, ngăn cản.
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi ủng hộ việc lên tiếng kiện công an Vĩnh Long công khai trước các tổ chức LHQ. Ngài viết:
“Xin hết lòng thông hiệp với Quý Chức sắc và Quý Tín đồ Hội thánh Cao Đài. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ quyền công dân và quyền tín hữu. Pháp luật đặt ra là để bảo vệ và thăng tiến các quyền đó, chứ không phải để hạn chế hay đè bẹp như Cộng sản quen nghĩ và quen dùng. Nguyện Đấng Tối Cao phù trợ công cuộc đấu tranh của chúng ta cho những nhân quyền và dân quyền mà Ngài đã phú ban cho mỗi người khi sinh ra”.
13112406
13112401
13112402
13112403
13112408

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi