vendredi 22 novembre 2013

Dân Biểu Chris Hayes: "Úc hãy bảo vệ Đỗ Thị Minh Hạnh đang bị ngược đãi trong tù"

Đoàn Việt Trung - UBBVNLĐ
DB Chris Hayes - Sydney - Úc Châu

Ông Chris Hayes là một dân biểu ở tiểu bang NSW, thường quan tâm đến các vấn đề nhân quyền tại các quốc gia Châu Á, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây nhiều lần ông Hayes đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho những công dân Việt Nam yêu nước và đấu tranh cho tự do dân chủ, cho giai cấp công nhân như : Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vv…
Mới đây, ngày 19/11/2013, ông Hayes đã có bức thư gửi tới Ngoại Trưởng Úc về vấn đề của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm các điều luật về giam giữ và nhân quyền. Trong thư ông Hayes bày tỏ sự quan ngại của mình đến bà
Ngoại Trưởng Úc về vấn đề của Đỗ Thị Minh Hạnh đó là: Hạnh đang bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bỏ tù vô vớ, công an đánh đập Hạnh trong tù, bị còng tay còng chân trên suốt đường chuyển từ tù trong Nam ra Bắc gần đây khiến cô bị sỉu lên sỉu xuống trong chuyến đi, và tuy cô cùng gia đình yêu cầu được đi bệnh viện khám bệnh hiểm nghèo nhưng bị bác.
Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh (Họa sỹ: Trần Thúc Lân – Paris)
Ngoài ra, trong thư ông Hayes cũng nhấn mạnh việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Hayes viết, bà Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop nên yêu cầu đòi tự do cho tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh.
Cũng cần phải nhắc lại Đỗ Thị Minh Hạnh là một người đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của công nhân và nông dân Việt Nam. Cô và hai người bạn của mình là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đang chịu những án tù nặng nề cho dù họ hoàn toàn vô tội. Trong tù họ thường xuyên bị đối xử tàn tệ.
(*) Bài này và các tài liệu khác của UBBV cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com. UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) là một thành viên của Lao Động Việt, liên minh của những nhóm trong và ngoài Việt Nam tranh đấu cho quyền lao động.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi