mercredi 27 novembre 2013

Toàn dân hãy đồng thanh thét lớn: Phản đối Hiến pháp mới của ĐCS!


Người Thường Dân (Danlambao) - Xin mọi công dân VN hãy ghi nhớ: 28 Tháng 11 năm 2013 là một ngày ô nhục của Dân tộc VN! Ngày mà Tổ Quốc VN lại một lần nữa bị giặc nội xâm là tập đoàn cầm đầu ĐCSVN, thái thú của giặc ngoại xâm Bắc triều, siết chặt hơn nữa chế độ đô hộ cực kỳ khắc nghiệt của tập đoàn đó lên đầu, lên cổ Dân tộc ta. 

Chế độ đô hộ đó đã được tập đoàn cầm quyền thiết lập từ tháng 8 năm 1945, đến nay đã trên 68 năm rồi. Ngày nay, chế độ đô hộ đó đang ngày càng rệu rã, ngày càng bị nhân dân ta chán ghét, nên nhóm cầm đầu ĐCS lại bịp bợm bày trò lấy ý kiến dân để sửa đổi Hiến pháp.

Nhưng, tất cả những ý kiến xây dựng của nhân dân đều bị họ vứt bỏ hết để đưa ra một bản Hiến pháp cực kỳ phản dân chủ, thực chất là phản dân tộc và phản động, rồi giao cho cái Quốc hội bù nhìn của họ thông qua và áp đặt cho toàn Dân tộc. 

Bản Hiến pháp mới của ĐCS được thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 thực chất là một sợi dây thòng lọng siết chặt hơn nữa vào cổ nhân dân ta. Vì Hiến pháp mới một lần nữa khẳng định quyền lãnh đạo toàn diện - tức là quyền làm chủ thật sự và quyền thống trị tuyệt đối - của ĐCSVN đối với Đất nước và Nhân dân ta, mặc dù không ai chấp nhận cái quyền ấy! Đó là một hành động trắng trợn chà đạp lên mọi nguyên tắc của một chế độ dân chủ đích thực. Những lời lẽ “của dân, do dân, vì dân” mà họ thốt lên chỉ là lừa bịp để che đậy quyền lực của một nhúm nhỏ trong ĐCS được độc tài thống trị nước ta. Hãy thấy trước rằng, với Hiến pháp mới này, chẳng bao lâu nữa nền độc tài toàn trị tập thể sẽ có thể chuyển thành nền độc tài toàn trị cá nhân, dù cá nhân đó chẳng có chút tài cán, đạo đức gì cả!

Nhưng để duy trì và bảo vệ được một nền độc tài toàn trị đó thì tập đoàn cầm quyền cần phải ghi rõ trong Hiến pháp bắt buộc các lực lượng vũ trang, tức là quân đội và công an, do nhân dân đóng thuế để nuôi dưỡng phải trung thành trước hết với ĐCS, chứ không phải trung thành trước hết với Tổ quốc và Nhân dân. Đây là một ý đồ thâm độc của họ là dùng các lực lượng vũ trang của nhân dân để đàn áp nhân dân khi cần bảo vệ chế độ độc tài toàn trị của một người hay một nhúm người có thực quyền trong ĐCS. Trong Hiến pháp mới, tập đoàn cầm quyền vẫn ngoan cố không chịu trả lại quyền sở hữu đất đai cho người dân vốn đã có từ xưa, để giai cấp cầm quyền từ trung ương đến các địa phương tha hồ thao túng đất đai của người dân, tha hồ tham nhũng, tha hồ làm giàu trên mồi hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân. Còn những điểm khác về mặt kinh tế trong Hiến pháp mới cũng nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi cho bọn cầm quyền, bọn cường hào ác bá mới, bọn tỷ phú “đỏ”, tức là con cái, họ hàng, bà con, bạn bè của “lãnh đạo”, tha hồ xâu xé, cướp đoạt tài sản quốc gia.

Tóm lại, Hiến pháp mới sẽ củng cố hơn nữa chế độ độc tài toàn trị phi nhân, phản dân chủ và khẳng định quyền thống trị muôn năm của băng đảng tham nhũng, thối nát đối với toàn dân. Như vậy thì nguy cơ mất đất, mất biển, mất đảo... sẽ trở thành một sự thật cay đắng đối với toàn Dân tộc. Vì mọi người đều biết chính lãnh đạo ĐCSVN từ lâu đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn lãnh đạo ĐCS phương Bắc thực hiện chính sách bành trướng xuống nước ta, đặc biệt là từ sau Hội nghị Thành Đô (1990), một lần nữa họ lại quàng vào cổ Tổ quốc ta sợi dây thòng lọng của Trung Quốc. Với Hiến pháp mới, hiểm họa mất nước lại càng tăng lên rõ rệt, nhất là lúc này Trung Quốc đã và đang lũng đoạn nền kinh tế văn hóa Việt Nam, đã và đang nắm hầu hết các công trường trọng điểm trên đất nước và những khối người đông đảo của họ đã và đang thâm nhập sâu vào các vùng xung yếu của Tổ quốc ta.

Chính vì thế, lúc này hơn bất cứ lúc nào, vì trách nhiệm công dân trước vận mệnh của Tổ quốc, toàn dân Việt Nam hãy đứng lên đồng thanh thét lớn:

PHẢN ĐỐI HIẾN PHÁP MỚI CỦA ĐCS ÁP ĐẶT CHO DÂN TA!

Ngày 27 tháng 11 năm 2013


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi