lundi 17 mars 2014

Quan chức kế cận về nơi an toàn

BBC
Quan chức diện ‘con ông cháu cha’ đợt này được luân chuyển về nơi an toàn hơn
so với những lần luân chuyển trước, theo blogger Nguyễn Lân Thắng
Một số quan chức được cho thuộc diện "con ông cháu cha" được luân chuyển về những nơi 'an
toàn hơn' so với những lần luân chuyển cán bộ chủ chốt thế hệ kế cận trước đây, theo một blogger từ Việt Nam.
Trao đổi với BBC hôm 13/3/2014, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, cho rằng do tình hình mấy năm gần đây phức tạp hơn, nên để cho các quan chức trẻ thuộc diện trên được an toàn, người ta đã điều động các cán bộ chủ chốt này về những khu vực mà cha chú hoặc người thân của họ có tầm ảnh hưởng lớn.
Ông Thắng nói: "Lần luân chuyển này có một cái đặc biệt là các cán bộ trẻ được bổ nhiệm thẳng về ở vùng, địa phương mà nơi quyền lực của người thân của họ là mạnh nhất.
"Họ có thể đi vào những lĩnh vực hoàn toàn khác, đi vào những chỗ hoàn toàn khác, mà gia đình họ không có ảnh hưởng lớn, nhưng lúc ấy tình hình khác. Bây giờ có lẽ họ phải chọn con đường an toàn hơn."

 

'Phải có tự do ngôn luận'


Blogger Lân Thắng cho rằng vì thiếu dân chủ, và thiếu tự do báo chí, ngôn luận, việc đảm bảo để biết rằng ai các quan chức lớp kế cận được lựa chọn một cách khác quan, thỏa đáng, khó đảm bảo.
Ông Thắng nói với BBC:
"Khi chúng ta đánh giá bất cứ điều gì thì chúng ta phải có thông tin, thông tin thì phải nhiều chiều và không phải ai cũng có thông tin.
"Thế thì như vậy vẫn có người nào đó, ở đâu đó người ta biết rõ năng lực của người này, người kia, nhưng người ta không thể nào có phương tiện ở trong tay để người ta truyền tải thông tin đến tất cả mọi người.
"Đấy chính là lý do mà tôi nói là phải có tự do ngôn luận và tự do báo chí là như vậy, và chỉ có sự minh bạch ở môi trường thông tin ấy thì ta mới có thể đánh giá được vấn đề, đánh giá được con người một cách chính xác."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi