mercredi 19 mars 2014

Thông báo của gia đình tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng


Qua thông báo này chúng tôi xin khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, cơ quan, cá nhân nêu ở phần đầu bản thông báo sẵn sàng lên tiếng can thiệp và bảo vệ cho an toàn cũng như quyền lợi về pháp lý của gia đình chúng tôi hầu tránh được các hành vi đe dọa, đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam giữ, trả thù bằng nhiều hình thức của chính quyền Việt Nam đối với các thành viên trong gia đình chúng tôi trong hành trình đòi công lý và tự do cho mẹ của chúng tôi, người tù nhân lương tâm đã hai lần: bà Bùi Thị Minh Hằng.

Ngày 18 tháng 3, 2014

- Kính gửi các cơ quan ngoại giao thuộc các quốc gia tự do trên thế giới

- Kính gửi các tổ chức nhân quyền quốc tế

- Kính gửi các nhà báo và cơ quan truyền thông tự do khắp nơi

- Kính gửi các tổ chức phi chính phủ, phi chính trị

- Kính gửi các tổ chức luật sư bất vụ lợi

- Kính gửi đồng bào người Việt yêu nước tại Việt Nam và ở hải ngoại


Chúng tôi xin thông báo như sau:

Đã hơn một tháng cố gắng bằng mọi cách và theo đúng qui trình dựa trên pháp luật tại Việt Nam mong được làm rõ về nguyên do sâu xa đằng sau vụ bắt giam phi pháp của mẹ chúng tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng cũng như về tông tích và tình trạng sức khỏe của bà, nhưng chúng tôi vẫn không được sự giải quyết và trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền các cấp từ địa phương lên tới trung ương.

Hơn thế nữa, cho tới nay gia đình chúng tôi cũng như luật sư của mẹ chúng tôi vẫn không được phép tiếp xúc với mẹ chúng tôi. Do đó, tình trạng của mẹ chúng tôi hiện nay được xem như là "mất tích".

Trong khi không còn biện pháp nào khác để tìm hiểu tình trạng hiện nay của mẹ chúng tôi hầu đòi hỏi công lý cho bà, chúng tôi đành phải gửi đơn khiếu nại đến Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) về việc chính quyền Việt Nam vi phạm "Hiệp Ước Quốc Tế Về Việc Chống Cưỡng Chế Mất Tích".

Qua thông báo này, chúng tôi xin nói rõ là hiện nay đơn khiếu nại đã thuộc thẩm quyền cứu xét, điều tra, và quyết định bởi Ủy Ban Chống Cưỡng Chế Mất Tích trực thuộc Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Do đó gia đình chúng tôi không có trách nhiệm phải nhận lời/giấy "mời" hoặc "triệu tập" của công an, an ninh, cũng như các cơ quan công quyền tại Việt Nam để làm việc hoặc trả lời về vụ khiếu nại đến Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi đã ủy thác choỦy Ban Chống Cưỡng Chế Mất Tích Liên Hiệp Quốc thực hiện việc điều tra vụ mất tích của mẹ chúng tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng. Nếu như các cơ quan chính quyền tại Việt Nam có nhu cầu, họ có thể (và nên) liên lạc trực tiếp với Ủy Ban Chống Cưỡng Chế Mất Tích Liên Hiệp Quốc để làm việc theo trình tự đã định bởi Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Qua thông báo này chúng tôi xin khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, cơ quan, cá nhân nêu ở phần đầu bản thông báo sẵn sàng lên tiếng can thiệp và bảo vệ cho an toàn cũng như quyền lợi về pháp lý của gia đình chúng tôi hầu tránh được các hành vi đe dọa, đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam giữ, trả thù bằng nhiều hình thức của chính quyền Việt Nam đối với các thành viên trong gia đình chúng tôi trong hành trình đòi công lý và tự do cho mẹ của chúng tôi, người tù nhân lương tâm đã hai lần: bà Bùi Thị Minh Hằng.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi