dimanche 23 mars 2014

Tuyên bố của Diễn đàn Xã hội Dân sự về việc TS Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu) khước từ “Giấy mời làm việc” của Công an Lâm Đồng.


Ts. Nguyễn Xuân Tụ          Hà Sĩ Phu
Ts. Nguyễn Xuân Tụ
Hà Sĩ Phu

Vừa qua, TS Nguyễn Xuân Tụ (bút danh Hà Sĩ Phu) thông báo rộng rãi trên mạng việc ông khước từ  “Giấy mời làm việc” của Công an Lâm Đồng. Lý do cụ thể được ông chi biết là: nội dung mời làm việc không rõ ràng.

Điều khiến công luận chú ý, đó là TS Nguyễn Xuân Tụ đã bị “mời làm việc” kiểu này đến 400 lần trong vòng 20 năm qua. Nhìn rộng hơn, việc liên tục “mời làm việc” tùy tiện của Công an Lâm Đồng nằm trong tổng thể nhiều biện pháp sách nhiễu, khủng bố tinh thần, xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của công dân mà ngành Công an đã thi hành với TS Nguyễn Xuân Tụ trong thời gian kéo dài: hạn chế đi lại (không cho xuất cảnh, ngăn trở đi gặp bạn bè đồng chí trong nước), tùy tiện khám xét nhà ở và tịch thu phương tiện làm việc…

Diễn đàn Xã hội Dân tuyên bố phản đối mọi hành vi của Công an xâm phạm các quyền công dân của TS Nguyễn Xuân Tụ, cũng như phản đối mọi hành vi tương tự đối với không ít cá nhân, tập thể đã diễn ra ở nhiều nơi trong thời gian gần đây. Đó là những hành vi vi phạm pháp luật cố ý, không thể chấp nhận khi người thực hiện lại chính là người của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Diễn đàn Xã hội Dân sự yêu cầu ngành Công an chấm dứt những hành vi sách nhiễu đối với TS Nguyễn Xuân Tụ và những người bất đồng chính kiến, những người lên tiếng phản biện ôn hoà với chính quyền xuất phát từ lòng yêu nước, mong muốn Việt Nam trở thành một nước dân chủ thực sự.

Diễn đàn Xã hội Dân sự yêu cầu Quốc hội mở cuộc điều tra để tiến tới minh bạch hoá, lành mạnh hoá mọi quan hệ giữa ngành Công an với người dân trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ và Hiến pháp mới đề cao quyền Con người.

Diễn đàn Xã hội Dân sự khẳng định: những đối sách có mục tiêu khủng bố, trấn áp  không thể làm nhụt chí những người tâm huyết với đất nước, mà con số ngày càng phát triển, thành phần và địa bàn ngày càng mở rộng, ngược lại chỉ gây mất lòng tin của người dân đối với chính quyền, và gây tiếng xấu cho Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

TS Nguyễn Xuân Tụ không đơn độc. Sự an toàn của anh sẽ được mọi người có lương tri theo dõi và góp sức bảo vệ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi