lundi 18 février 2013

17-2 * No-U Hà Nội ra sân lần thứ 55 - Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới chống Tàu cộng xâm lược

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi