mercredi 20 février 2013

Santa Ana thông qua nghị quyết ngăn cản phái đoàn CSVN


Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA (NV) - Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana biểu quyết 6/0 lúc 6:39 tối Thứ Ba, thông qua nghị quyết 2013-55B, nhằm ngăn cản các phái đoàn cộng sản Việt Nam đến phạm vi của thành phố Santa Ana hoặc đi ngang qua thành phố này.


Một phiên họp của HÐTP Santa Ana về nghị quyết ngăn cản phái đoàn CSVN đến thành phố. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Tiếp xúc với phóng viên báo Người Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Khanh nói: “Thị trưởng và 5 nghị viên bỏ phiếu thuận 6/0. Nghị Viên Sal Tinajero vắng mặt. Sau khi Thị Trưởng Miguel Pulido ký ban hành nghị quyết, ông trao một bản cho Luật Sư Trần Sơn Hà, đại diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trước những tràng pháo tay vui mừng của đại diện tôn giáo, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California và hàng chục đồng hương Việt Nam hiện diện.”
Nội dung bản nghị quyết nhận được ghi: “Thành phố Santa Ana không khuyến khích các chuyến thăm chính thức của các đại diện chính phủ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến thành phố Santa Ana, cho đến khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc các tổ chức quốc tế chứng nhận hoặc khẳng định rằng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được cải thiện vấn đề vi phạm nhân quyền và chấp nhận cho người dân các quyền tự do cơ bản như sự tự do thờ phượng, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và quyền bầu cử đại diện chính phủ của họ, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn vi phạm những điều mà họ đã cam kết khi trở thành một thành viên của Liên Hợp Quốc và khi họ đã ký kết Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.”
Bản nghị quyết xác định: “Nếu các quan chức từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muốn đến thăm hay đi du lịch thông qua thành phố Santa Ana, họ phải thông báo cho cảnh sát trưởng ít nhất là mười bốn (14) ngày trước khi chuyến thăm này và cảnh sát trưởng phải lập tức thông báo cho thị trưởng và các nghị viên về chuyến viếng thăm này.”
Về trách nhiệm tài chánh, “Thành phố Santa Ana có toàn quyền để đòi trang trải các chi phí đối với bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào đã mời hoặc tạo cơ hội cho chuyến viếng thăm hay bất kỳ chi phí nào mà thành phố Santa Ana phải gánh chịu để đáp ứng với những lần viếng thăm như vậy,” cũng theo bản nghị quyết.
Nội dung nghị quyết ghi thêm: “Không khuyến khích các đại diện Cộng Sản Việt Nam đến Santa Ana, cho đến khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoặc tổ chức quốc tế chứng nhận hoặc khẳng định rằng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được cải thiện về nhân quyền và chấp nhận người dân Việt Nam có các quyền tự do cơ bản.”
Ông Khanh nói: “Nghị quyết được thông qua như là một món quà đầu Xuân cho cộng đồng Việt Nam. Thành quả của bản nghị quyết này phần lớn là nhờ vào sự nghiên cứu, soạn thảo, dịch thuật và đóng góp của LS Nguyễn Quốc Lân.”
Trước đây, thành phố Garden Grove cũng thông qua nghị quyết tương tự đòi hỏi phái đoàn CSVN phải báo trước 10 ngày. Thành phố Westminster đòi 14 ngày và HÐTP Fountain Valley cũng đang cứu xét việc thông qua một nghị quyết tương tự.
–-
Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162078&zoneid=1#.USRupfJ1t8Q

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi