mercredi 20 février 2013

Rắn dại xuất hiện đầu năm Tỵ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xưa nay người ta chỉ nghe đến chó dại, cỏ dại, chứ chưa ai nói đến rắn dại. Nhưng nay mới đầu năm Tỵ có con rắn dại xuất hiện. Đó là “nhà văn, phó phó giáo sư, tiến sĩ” Nguyễn Thanh Tú với bài viết đăng trên trang báo của Quân đội Việt Nam ngày 17/2/2013. 
Điểm qua bài viết của “nhà văn, phó giáo sư, tiến sĩ” - lại “nhà văn, phó giáo sư, tiến sĩ” - Nguyễn Thanh Tú loảng xoảng những điều dại dột: 
- “Bỏ điều 4 Hiến pháp là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc”. 
Với đủ thứ danh xưng học hàm trùm sò thiên hạ như trên (NV, PGS, TS) lại không phân được băng/đảng với dân tộc. Bỏ điều 4 HP thì băng đảng CSVN chết (“Bỏ điều 4 là tự sát”- Chủ tịch nước CHXHCNVN), chứ dân tộc nào chết? Lại nữa, băng đảng của rắn Tú xuất hiện bao giờ và tuổi thọ được mấy so với dân tộc 4000 năm? Từ ý... Tú mà suy ra thì té ra khi chưa có Đ.4 HP, dân tộc VN bị đe dọa sự tồn vong triền miên à? 
- “Khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp là hợp lý, hợp tình”. 
Nguyễn Thanh Tú lấy tư cách gì, dựa vào đâu để kết luận chắc như... quân ta hợp đồng tác chiến “cưỡng chế” nhà cửa ruộng vườn, hầm chòi trăm trận trăm thắng, có trận “đẹp tuyệt vời có thể viết thành quân (ăn cướp) sử “rằng” khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong HP là hợp lý, hợp tình? “Nhà báo” kiêm “Phó giáo sư”, kiêm luôn, “Tiến sĩ” có tìm đâu ra nước nào trên thế giới có bản Hiến Pháp cho phép một băng/đảng nào ngồi chồm hổm trong đó độc quyền cai trị dân cả nước chưa? “Nhà báo” kiêm, “Phó giáo sư”, kiêm luôn “Tiến sĩ” đã hỏi ý kiến 85 triệu dân chưa để biết hợp tình dân? 
- “Không một ai có thể làm thay đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh,” 
Phát biểu này lại càng chứng tỏ “tính” cực dại, tức cực kỳ dại dột - của “rắn” Nguyễn Thanh Tú. “Đảng ta” tức là đảng CSVN; nói đến CS là nói đến kinh tế tập trung. “Độc” chiêu Kinh tế Tập trung đã đưa cả nước đến tình cảnh mà điển hình là “Cái Đêm Hôm Ấy” (Phùng Gia Lộc) khiến đảng phải “Đổi mới hay là chết”. Chẳng lẽ “nhà văn kiêm phó giáo sư kiêm Tiến sĩ” lại không biết “Đổi mới” ở đây thực chất là đổi cũ tức là học đòi Kinh tế Thị Trường của “Mỹ Ngụy” mà đảng phỉ nhổ trước đây. Một đảng nhờ “nhổ rồi lại liếm” để sống còn, nay nhờ bản chất gian manh phi nhân tính đã tự thú (Đồng đảng Trương Tấn Sang) biến thành “một bầy sâu” . 
Nếu như “nhà văn kiêm phó giáo sư kiêm luôn tiến sĩ” có được một chút đỡ... dại, thì đã sửa câu phát biểu trên thành ra “không một ai có thể làm thay đảng ta công cuộc đưa đất nước phá sản về mọi mặt như hôm nay” 
Theo BBC thì kết thúc bài viết, ông Tú dẫn lời Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du (Dẫu rằng vật đổi sao dời; Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh) để khẳng định “một bản lĩnh, một lập trường, một niềm tin” mà theo ông, đó là “bản lĩnh cộng sản”. 
Thảm hại quá! Ôi “nhà văn kiêm phó giáo sư kiêm tiến sĩ” đã vì không hiểu hai chữ “bản lãnh” là cái chi chi, mới dám viết ra “bản lĩnh Cộng Sản” giữ thời buổi này, vì bản lĩnh CS là gì nếu không phải là dối trá . 
Chẳng lẽ là nhà văn kiêm phó giáo sư kiêm luôn Tiến sĩ lại không học được câu nói của cựu chú đảng CS Liên Xô anh cả Gorbatchev, rằng: 
“Tôi đã bỏ hơn cả nửa đời người để tranh đấu và phục vụ cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết nói dối và tuyên truyền.” 
Mới đầu năm Tỵ, rắn dại đã lù lù. Biết đâu “điềm” trời cho dân Nam biết mà đập đầu để tránh hậu họa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi