lundi 18 février 2013

Miệng lưỡi Tuyên giáo Thành ủy

Cô Gái Đồ Long - Tài liệu vừa được phát rộng rãi xuống các tổ dân phố sáng nay. Đọc một lèo hết 13 câu hỏi-đáp, vẫn kiên quyết chốt hạ thế này nha:
"Với Trung Quốc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện; tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin, tạo cơ chế đối thoại, giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Trong quan hệ với Trung Quốc, ta kiên định nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo tổ quốc nhưng ứng xử khôn khéo, tránh để rơi vào thế đối đầu trực tiếp về quân sự. Thực tiễn cho thấy, nếu quan hệ VN-TQ tốt đẹp thì các tranh chấp dễ giải quyết."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi