mercredi 20 février 2013

Tôi xin trả lời câu hỏi của Thủ tướng

TĐNG (Danlambao) - “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”.

Tiền của quốc gia được sử dụng như thế này đây:

  
Nơi đảng làm việc

Khu vui chơi của quan

Phương tiện của quanTrường học của tương lai đất nước

Sân chơi của tương lai đất nước

Phương tiện của tương lai đất nước
TĐNG (Danlambao)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi