mercredi 20 février 2013

Chữ viết của bác

Dân Làm Báo - Trong phần phản hồi của bài Đụng đâu... té đó nói về chữ nghĩa của đồng chí bác chủ tịch ngày xưa và đồng chí cháu thủ tướng ngày nay, có bạn trong thôn thắc mắc về nét chữ của bác lúc bác là bình minh Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường... đi học và lúc bác hoàng hôn Hồ Chí Minh ra đi tìm đường... gặp cụ Mác, cụ Lê. Dân Làm Báo gửi các bạn trong thôn để so sánh khách quan.
Lá thư xin nhập học Trường Thuộc Địa (Ecole Coloniale) viết ngày 15/09/1911 của Nguyễn Tất Thành:
Di chúc của Hồ Chí Minh viết ngày 10 tháng 5 năm 1965 và hoàn tất vào ngày 10 tháng 5 1969 (trang 1):

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi