jeudi 21 février 2013

Chúng ta phải hành động như thế nào?

Như Nguyên (Danlambao) - Cộng sản Việt Nam (csvn) đã gây ra qua nhiều tội ác với người dân Việt trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc, thảm sát trong tết Mậu Thân ở Huế năm 1968, trong cải tạo tư sản trên cả hai miền... Chúng ta giờ phải hành động như thế nào để xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị tại nước ta?
Những đau thương mà người thân của những người bị hại “nhận lãnh” mới cảm nhận được hết sự tàn bạo của csvn và vì thế chúng ta cũng không nên phê phán khi có những lời nói căm thù, hoặc những đề nghị xử lý những kẻ đã gây ra những tội ác đó. Mặt khác, chúng ta cũng không nên lên án mãi mà phải hành động như thế nào để sớm xóa bỏ chế độ độc tài, tàn bạo này?
Chính quyền csvn có hơn 3 triệu đảng viên, lực lượng quân đội và công an khoảng 1.500.000, còn lại người dân đã trưởng thành ước chừng 50 triệu. Trong 50 triệu người dân đó, không phải tất cả đều đồng lòng và quyết tâm xóa bỏ chế độ cộng sản. Vì vậy, nếu ta chọn phương pháp bạo động để xóa bỏ chế độ độc tài hiện hữu là rất khó. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng phần lớn cán bộ, công nhân viên của cộng sản đều sống bằng “lậu” chứ không phải bằng lương, cho nên có rất nhiều người theo đảng không phải vì lý tưởng mà chỉ vì cơ chế chính trị và miếng cơm của gia đình thôi. Mặt khác trong hàng ngũ công an, quân đội hiện nay có không ít người không đồng tình về tình trạng tham nhũng thối nát và đặc biệt là sự “ươn hèn” với TQ của nhà cầm quyền VN. Nếu chúng ta biết cách tập hợp lực lượng này lại, sẽ là một yếu tố không nhỏ góp phần đem lại thắng lợi trong việc xóa bỏ chế độ độc tài csvn.
Vừa qua, bác Nguyễn Trung có gửi một thư ngỏ cho nhà cầm quyền csvn (Danlambao đã đăng). Những nội dung mà Bác Trung đề nghị, tôi thấy thật là chí lý, đây là một biện pháp có thể xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản mà người dân mình tránh được nhiều đau thương nhất. Những người trong hệ thống chính quyền csvn có quá nhiều quyền lợi gắn chặt với chế độ cs không dễ gì mà chấp nhận những đề nghị của Bác Trung, nhưng lực lượng “tiến bộ” trong quân đội, công an tôi tin là sẽ sẽ ủng hộ.
Mặc dù hiên nay hệ thống internet đã phát triển rộng tại nước ta, nhưng số người đọc Danlambao chưa thể nhiều. Làm thế nào để có thể phố biến rộng rãi đến người dân Việt những bài viết như của Bác Trung? Đề nghị Danlambao kêu gọi mọi người hiến kế.
Người dân Việt đã chịu rất nhiều đau thương trong những năm qua, đừng để cuộc cách mạng “HOA NHÀI Ả RẬP” lại đến trên quê hương mình. Những người vẫn thường hay hô khẩu hiệu “một lòng vì nước, vì dân” hãy hành động đi, xin đừng nói mãi nữa.
Sài gòn, ngày 20-02-2013

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi