mercredi 20 février 2013

Ban tuyên giáo TW ghi nhận chiến công ngành báo chí "lề đảng"

Thằng Dân (Danlambao) - Sáng 19.2.2013, Ban Tuyên giáo Trung Ương đã tổ chức gặp gỡ đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội... các nhà báo lão thành cùng các “dư luận viên”.
Trong buổi gặp ông Đinh Thế Huynh (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương) khen ngợi ngành báo chí lề đảng đã gặt hái được nhiều thành công trên các các mặt trân: tuyên truyền, xây dựng đảng; chống lại các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các trang báo lề Dân trên internet.
Chẳng thèm hỏi ý kiến của nhân dân, ông Huynh khẳng định: “đảng, Nhà nước và nhân dân mong những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng…” Thiệt tình, chỉ có đảng cs cần để tuyên truyền thôi, chứ nhân dân ai cần đọc các loại báo nhàm chán của lề đảng chứ?
Kể về những chiến công của báo lề đảng đã đạt được trong năm 2012, ông Huynh rất láu cá khi khẳng định: “đảng đã thể hiện bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính; khẳng định những thành tựu đạt được đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của mình và đưa ra giảci pháp đồng bộ để khắc phục, sửa chữa...”. Trên thức tế, cái đảng của ông đã “nát bấy” bởi những cuộc đấu đá nội bộ, tham nhũng,... Sau cuộc “phê và tự phê”, một giàn sâu được nêu tên, đứng đầu với trùm sâu “X”.
Sau đó, ông khen ngợi ngành báo chí lề đảng đã làm tốt trong công tác “tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc” trong khi dân đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì bị công an đàn áp, đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Chưa kể sự im lặng của “đảng hèn” về việc Trung Quốc chiếm biển đảo VN cũng khu khu vực Asian bằng đường “lười bò phi pháp” và một số tớ báo đã bêu xấu hình ảnh những người biểu tình.
Tiếp đến, ông Huynh yêu cầu ngành báo chí lề đảng phải tích cực tuyên truyền các nghị quyết của “đảng cướp” vào đời sống nhân dân trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là chống lại các “thế lực phản động”
Cuối cùng, Ông Huynh khẳng định chắc chắn về nhiệm vụ của báo lề đảng là phục vụ cho “đảng láu cá”: “Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng đã có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan báo chí, các bộ, ban, hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”
Xin chúc mừng ngành báo chí lề đảng đã gặt được nhiều thành công dưới sự lãnh đạo tài tình của “đảng hèn”. Các dư luận viên nói riêng và ngành báo chí lề đảng nói chung phải cố gắng hơn trong công cuộc xây dựng “đảng ma ranh”; bảo vệ chủ quyền cũng như chống lại các “thế lực thù địch”.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi